Liczba obiektów w zbiorach: 5652
 • Najnowsze kolekcje
 • Popularne kolekcje
 • Polecane przez zespół redakcyjny
 • Kolekcje A-Z
 • Wyszukaj
  • Obiekty
  • Kolekcje
  Data obiektu:   do:
  Miejsce:
  Autor:
  Właściciel:
  Nazwa kolekcji:
  Właściciel kolekcji:
  Pochodzenie:
05.07.2018 - 17:34
100 lecie NIEPODLEGŁOŚCI

Region obornicki obfituje w dokumenty i artefakty dotyczące okresu odzyskiwania niepodległosci. Mimo iż przez 100 lat jakie upływa od arcyważnego dla naszych współczesnych dziejów roku 1918, ciągle udaje się dotrzeć do nowych lub mało znanych świadectw tamtego czasu. W specjalnej grupie kolekcji okolicznościowej, dotyczącej setnej rocznicy odzyskania niepodległości udostępniamy kolekcje dokumentów tematycznych związanych ściśle z Obornikami. czytaj więcej ›

 

13 Żeglarska Drużyna Harcerzy im. Jana Miękusa w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kronika 13 Żeglarskiej Drużyny Harcerzy im. Jana Miękusa w Obornikach autorstwa Tadeusza Gaertnera. Informacje tekstowe, zdjęcia i szczególnej urody rysunki autora dostarczają wiedzy o powstaniu i funkcjonowaniu jedynej obornickiej harcerskiej organizacji pozaszkolnej. Opisy kroniki uzupełnione są kolekcjami zdjęć autorstwa Tomasza Rojny.
Nazwa kolekcji:

13 Żeglarska Drużyna Harcerzy im. Jana Miękusa w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

170

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

13 Żeglarska Drużyna Harcerzy im. Jana Miękusa w Obornikach

Powstaniec z Ludom

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Dokumenty dotyczące osoby Józefa Kłosa, żołnierza Powstania Wielkopolskiego.
Materiał udostępniony przez rodzinę.
Nazwa kolekcji:

Powstaniec z Ludom

Liczba obiektów w kolekcji:

6

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Powstaniec z Ludom

Uczestnik Powstania Wielkopolskiego - Alojzy Stepka

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Unikalny zestaw dokumentów autorstwa Alojzego Stepki, uczestnika walk powstańczych na przełomie 1918 i 1919 roku. Szczegółowy opis przebiegu wydarzeń Powstania Wielkopolskiego na froncie północnym, w okolicach miejscowości Chodzież, Rataje, Ujście, Romanowo. Pamiątkowy materiał dokumentalny w postaci m.in. rękopisu wspomnień autora udostępniony przez najbliższą rodzinę z Warszawy i Obornik.
Nazwa kolekcji:

Uczestnik Powstania Wielkopolskiego - Alojzy Stepka

Liczba obiektów w kolekcji:

18

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Uczestnik Powstania Wielkopolskiego - Alojzy Stepka

Obornicki Oddział Powstańczy 1918-19

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Album wykonany przez członków koła miejskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Obornikach. W części tekstowej zawiera wspomnienia byłego dowódcy obornickiego Oddziału Powstańczego mjr Anastazego Stepki. Fotogramy ilustrują formacje powstańcze z lat 1918 - 19 a także kombatantów z okresu późniejszego.
Nazwa kolekcji:

Obornicki Oddział Powstańczy 1918-19

Liczba obiektów w kolekcji:

19

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Obornicki Oddział Powstańczy 1918-19

Jubileusz 20 lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Uroczystości Jubileuszu 20-lecia szkoły rozpoczęła Msza Św. w Kościele Miłosierdzia Bożego koncelebrowana przez księdza proboszcza Zbigniewa Urnego, księży: Zdzisława Błaszczyka oraz Przemysława Sypniewskiego. Po obu stronach ołtarza stały poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół z Obornik, Sycyna i Rożnowa.
Nazwa kolekcji:

Jubileusz 20 lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach.

Liczba obiektów w kolekcji:

62

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Jubileusz 20 lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach.

Wodniacy z "Aplagi"

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kolekcja obrazuje wybrane zdarzenia, pracę i osiągnięcia środowiska związanego z Obornickim Stowarzyszeniem Wodniackim "Aplaga". Wspomnienia z imprez i różnych rodzajów aktywności członków, osób zaprzyjaźnionych i instytucji partnerskich.
Nazwa kolekcji:

Wodniacy z "Aplagi"

Liczba obiektów w kolekcji:

2

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Wodniacy z "Aplagi"

60 lat Liceum w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Materiał filmowy ukazujący dzień 6 czerwca 2009 roku w obornickim Liceum. Wielka ponadpokoleniowa uroczystość 60 lat istnienia powojennego LO. Uroczystości na terenie szkoły poprzedza msza św. w sąsiednim kościele św. Józefa, natomiast wieńczy zabawa w gościnnych murach Gimnazjum nr 1 w Obornikach.
Nazwa kolekcji:

60 lat Liceum w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

1

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

60 lat Liceum w Obornikach

Wydawnictwa obornickie

Przykład obiektów w grupie
Opis grupy
Grupa kolekcji zawierająca wybrane przykłady dorobku wydawniczego lokalnych podmiotów, twórców i autorów.
Nazwa grupy kolekcji:

Wydawnictwa obornickie

Liczba kolekcji w grupie:

0

Nazwa grupy kolekcji:

Wydawnictwa obornickie

Obornicki Ośrodek Kultury lata 1970 - 1979

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Dokumentacja niektórych zakresów działalności Obornickiego Ośrodka Kultury w latach siedemdziesiątych. Zawartość prowadzonych wówczas kronik.
Nazwa kolekcji:

Obornicki Ośrodek Kultury lata 1970 - 1979

Liczba obiektów w kolekcji:

432

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Obornicki Ośrodek Kultury lata 1970 - 1979

Obornicka kultura powojenna w albumie Romana Gierki

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Zbiór zdjęć i opisów z albumu Romana Gierki. Fotografie przekazane Bibliotece Publicznej M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach ukazują: uroczystości powiatowych dożynek w 1946 roku, a także w dalszej części Chór im. Dembińskiego z Obornik, występujący na zjazdach śpiewaczych w Poznaniu, Kaźmierzu, Szamotułach, Międzychodzie i Obornikach, w latach 1950-1954.
Nazwa kolekcji:

Obornicka kultura powojenna w albumie Romana Gierki

Liczba obiektów w kolekcji:

218

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Obornicka kultura powojenna w albumie Romana Gierki

Powstanie Wielkopolskie w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Fotogramy dotyczące historii Powstania Wielopolskiego na terenie Obornik.
Ilustracje zdarzeń, osób i okoliczności związanych z Powstaniem Wielkopolskim i odzyskaniem niepodległości. Zdjęcia z zasobów archiwalnych Biblioteki Publicznej w Obornikach, pochodzą od instytucji (np. dawniej Rada Narodowa) oraz osób prywatnych.
Nazwa kolekcji:

Powstanie Wielkopolskie w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

38

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Powstanie Wielkopolskie w Obornikach

Z życia obornickiego LO

Przykład obiektów w grupie
Opis grupy
Kolekcje dokumentów z życia Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Obornikach.
Nazwa grupy kolekcji:

Z życia obornickiego LO

Liczba kolekcji w grupie:

2

Nazwa grupy kolekcji:

Z życia obornickiego LO

Chóralistyka w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Materiały dokumentalne ilustrujące bogaty dorobek obornickiej chóralistyki. W kolekcji felieton o chórze obornickiego Liceum Ogólnokształcącego produkcji TVP Poznań. Śpiewa chór mieszany LO w Obornikach. Wypowiedzi chórzystów. Dyrygent - Józef Czypek.
Nazwa kolekcji:

Chóralistyka w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

2

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Chóralistyka w Obornikach

Wspomnienia Romana Gierki

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Seria zapisów wypowiedzi wspomnieniowych pana Romana Gierki, oborniczanina urodzonego w roku 1920. Ikona przedwojennego harcerstwa w Obornikach, uczestnik ruchu oporu w organizacjach podziemnych - "Szare Szeregi" i Armia Krajowa. Wspomnienia te stanowią unikalne świadectwo odległych czasów. Żywy dokument potwierdzający, że w naszym lokalnym obornickim środowisku mieliśmy piękne karty historii z pokolenia "Kolumbowie rocznik 20".
Nazwa kolekcji:

Wspomnienia Romana Gierki

Liczba obiektów w kolekcji:

6

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Wspomnienia Romana Gierki

Kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kolekcja zawiera unikalną najstarszą dokumentację życia placówki oświatowej - Szkoły Podstawowej nr 1, począwszy od 1945 roku.
Nazwa kolekcji:

Kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

650

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach

Oborniczanie znani i mniej znani

Przykład obiektów w grupie
Opis grupy
Grupa dokumentów - serii zdjęć, filmów, wywiadów i dokumentów prezentujących mniej lub bardziej znane osoby ze środowiska ziemi obornickiej. Ludzie szczególni lub zwyczajni, którzy wnieśli ciekawą cząstkę swego życia do naszej wspólnej historii.
Nazwa grupy kolekcji:

Oborniczanie znani i mniej znani

Liczba kolekcji w grupie:

2

Nazwa grupy kolekcji:

Oborniczanie znani i mniej znani

Wilhelm Brauer - okres II wojny światowej

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Zdjęcia autorstwa przedwojennego pastora obornickiej parafii ewangelickiej Wilhelma Brauera. Przedstawiają sceny z życia miasta i rodziny Pastora Brauera w okresie po wkroczeniu niemieckich wojsk okupacyjnych w 1939 r.
Nazwa kolekcji:

Wilhelm Brauer - okres II wojny światowej

Liczba obiektów w kolekcji:

102

Właściciel:

Helmut Brauer


Nazwa kolekcji:

Wilhelm Brauer - okres II wojny światowej

Obornickie zakłady pracy w czasach PRL

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Ilustracje zdjęciowe niektórych obornickich zakładów pracy, placówek handlowo - usługowych w latach gospodarki PRL.
Nazwa kolekcji:

Obornickie zakłady pracy w czasach PRL

Liczba obiektów w kolekcji:

39

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Obornickie zakłady pracy w czasach PRL

Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach - fragmenty

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Zbiór ilustrujący najstarsze zapisy kroniki szkolnej, począwszy od 1959 roku tj. momentu otwarcia placówki oświatowej. Kronika zawiera wpisy ręczne opisujące wydarzenia z życia szkoły oraz ilustracje fotograficzne. Niniejsza kolekcja jest fragmentarycznym wyborem z kroniki, jednak w przyszłości zostanie poszerzona o pełną zawartość oryginalnego zbioru dokumentalnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach.
Nazwa kolekcji:

Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach - fragmenty

Liczba obiektów w kolekcji:

73

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach - fragmenty

Kościół Świętego Józefa Oblubieńca N. M. P. w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kościół Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Obornikach przy ulicy Lipowej − rzymskokatolicki kościół parafialny w Obornikach, województwo wielkopolskie. Należy do dekanatu obornickiego.
Nazwa kolekcji:

Kościół Świętego Józefa Oblubieńca N. M. P. w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

42

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Kościół Świętego Józefa Oblubieńca N. M. P. w Obornikach

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Oborniki
Copyright © 2017  |  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Małeckiego
Logo Mykk