Liczba obiektów w zbiorach: 5368
 • Najnowsze kolekcje
 • Popularne kolekcje
 • Polecane przez zespół redakcyjny
 • Kolekcje A-Z
 • Wyszukaj
  • Obiekty
  • Kolekcje
  Data obiektu:   do:
  Miejsce:
  Autor:
  Właściciel:
  Nazwa kolekcji:
  Właściciel kolekcji:
  Pochodzenie:

Jubileusz 20 lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Uroczystości Jubileuszu 20-lecia szkoły rozpoczęła Msza Św. w Kościele Miłosierdzia Bożego koncelebrowana przez księdza proboszcza Zbigniewa Urnego, księży: Zdzisława Błaszczyka oraz Przemysława Sypniewskiego. Po obu stronach ołtarza stały poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół z Obornik, Sycyna i Rożnowa.
Nazwa kolekcji:

Jubileusz 20 lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach.

Liczba obiektów w kolekcji:

62

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Jubileusz 20 lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach.

Wodniacy z "Aplagi"

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kolekcja obrazuje wybrane zdarzenia, pracę i osiągnięcia środowiska związanego z Obornickim Stowarzyszeniem Wodniackim "Aplaga". Wspomnienia z imprez i różnych rodzajów aktywności członków, osób zaprzyjaźnionych i instytucji partnerskich.
Nazwa kolekcji:

Wodniacy z "Aplagi"

Liczba obiektów w kolekcji:

2

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Wodniacy z "Aplagi"

60 lat Liceum w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Materiał filmowy ukazujący dzień 6 czerwca 2009 roku w obornickim Liceum. Wielka ponadpokoleniowa uroczystość 60 lat istnienia powojennego LO. Uroczystości na terenie szkoły poprzedza msza św. w sąsiednim kościele św. Józefa, natomiast wieńczy zabawa w gościnnych murach Gimnazjum nr 1 w Obornikach.
Nazwa kolekcji:

60 lat Liceum w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

1

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

60 lat Liceum w Obornikach

Wydawnictwa obornickie

Przykład obiektów w grupie
Opis grupy
Grupa kolekcji zawierająca wybrane przykłady dorobku wydawniczego lokalnych podmiotów, twórców i autorów.
Nazwa grupy kolekcji:

Wydawnictwa obornickie

Liczba kolekcji w grupie:

0

Nazwa grupy kolekcji:

Wydawnictwa obornickie

Obornicki Ośrodek Kultury lata 1970 - 1979

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Dokumentacja niektórych zakresów działalności Obornickiego Ośrodka Kultury w latach siedemdziesiątych. Zawartość prowadzonych wówczas kronik.
Nazwa kolekcji:

Obornicki Ośrodek Kultury lata 1970 - 1979

Liczba obiektów w kolekcji:

432

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Obornicki Ośrodek Kultury lata 1970 - 1979

Obornicka kultura powojenna w albumie Romana Gierki

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Zbiór zdjęć i opisów z albumu Romana Gierki. Fotografie przekazane Bibliotece Publicznej M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach ukazują: uroczystości powiatowych dożynek w 1946 roku, a także w dalszej części Chór im. Dembińskiego z Obornik, występujący na zjazdach śpiewaczych w Poznaniu, Kaźmierzu, Szamotułach, Międzychodzie i Obornikach, w latach 1950-1954.
Nazwa kolekcji:

Obornicka kultura powojenna w albumie Romana Gierki

Liczba obiektów w kolekcji:

218

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Obornicka kultura powojenna w albumie Romana Gierki

Powstanie Wielkopolskie w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Fotogramy dotyczące historii Powstania Wielopolskiego na terenie Obornik.
Ilustracje zdarzeń, osób i okoliczności związanych z Powstaniem Wielkopolskim i odzyskaniem niepodległości. Zdjęcia z zasobów archiwalnych Biblioteki Publicznej w Obornikach, pochodzą od instytucji (np. dawniej Rada Narodowa) oraz osób prywatnych.
Nazwa kolekcji:

Powstanie Wielkopolskie w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

38

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Powstanie Wielkopolskie w Obornikach

Z życia obornickiego LO

Przykład obiektów w grupie
Opis grupy
Kolekcje dokumentów z życia Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Obornikach.
Nazwa grupy kolekcji:

Z życia obornickiego LO

Liczba kolekcji w grupie:

2

Nazwa grupy kolekcji:

Z życia obornickiego LO

Chóralistyka w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Materiały dokumentalne ilustrujące bogaty dorobek obornickiej chóralistyki. W kolekcji felieton o chórze obornickiego Liceum Ogólnokształcącego produkcji TVP Poznań. Śpiewa chór mieszany LO w Obornikach. Wypowiedzi chórzystów. Dyrygent - Józef Czypek.
Nazwa kolekcji:

Chóralistyka w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

2

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Chóralistyka w Obornikach

Wspomnienia Romana Gierki

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Seria zapisów wypowiedzi wspomnieniowych pana Romana Gierki, oborniczanina urodzonego w roku 1920. Ikona przedwojennego harcerstwa w Obornikach, uczestnik ruchu oporu w organizacjach podziemnych - "Szare Szeregi" i Armia Krajowa. Wspomnienia te stanowią unikalne świadectwo odległych czasów. Żywy dokument potwierdzający, że w naszym lokalnym obornickim środowisku mieliśmy piękne karty historii z pokolenia "Kolumbowie rocznik 20".
Nazwa kolekcji:

Wspomnienia Romana Gierki

Liczba obiektów w kolekcji:

6

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Wspomnienia Romana Gierki

Kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kolekcja zawiera unikalną najstarszą dokumentację życia placówki oświatowej - Szkoły Podstawowej nr 1, począwszy od 1945 roku.
Nazwa kolekcji:

Kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

645

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach

Oborniczanie znani i mniej znani

Przykład obiektów w grupie
Opis grupy
Grupa dokumentów - serii zdjęć, filmów, wywiadów i dokumentów prezentujących mniej lub bardziej znane osoby ze środowiska ziemi obornickiej. Ludzie szczególni lub zwyczajni, którzy wnieśli ciekawą cząstkę swego życia do naszej wspólnej historii.
Nazwa grupy kolekcji:

Oborniczanie znani i mniej znani

Liczba kolekcji w grupie:

2

Nazwa grupy kolekcji:

Oborniczanie znani i mniej znani

Wilhelm Brauer - okres II wojny światowej

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Zdjęcia autorstwa przedwojennego pastora obornickiej parafii ewangelickiej Wilhelma Brauera. Przedstawiają sceny z życia miasta i rodziny Pastora Brauera w okresie po wkroczeniu niemieckich wojsk okupacyjnych w 1939 r.
Nazwa kolekcji:

Wilhelm Brauer - okres II wojny światowej

Liczba obiektów w kolekcji:

102

Właściciel:

Helmut Brauer


Nazwa kolekcji:

Wilhelm Brauer - okres II wojny światowej

Obornickie zakłady pracy w czasach PRL

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Ilustracje zdjęciowe niektórych obornickich zakładów pracy, placówek handlowo - usługowych w latach gospodarki PRL.
Nazwa kolekcji:

Obornickie zakłady pracy w czasach PRL

Liczba obiektów w kolekcji:

39

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Obornickie zakłady pracy w czasach PRL

Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach - fragmenty

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Zbiór ilustrujący najstarsze zapisy kroniki szkolnej, począwszy od 1959 roku tj. momentu otwarcia placówki oświatowej. Kronika zawiera wpisy ręczne opisujące wydarzenia z życia szkoły oraz ilustracje fotograficzne. Niniejsza kolekcja jest fragmentarycznym wyborem z kroniki, jednak w przyszłości zostanie poszerzona o pełną zawartość oryginalnego zbioru dokumentalnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach.
Nazwa kolekcji:

Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach - fragmenty

Liczba obiektów w kolekcji:

73

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach - fragmenty

Kościół Świętego Józefa Oblubieńca N. M. P. w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kościół Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Obornikach przy ulicy Lipowej − rzymskokatolicki kościół parafialny w Obornikach, województwo wielkopolskie. Należy do dekanatu obornickiego.
Nazwa kolekcji:

Kościół Świętego Józefa Oblubieńca N. M. P. w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

42

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Kościół Świętego Józefa Oblubieńca N. M. P. w Obornikach

Kościół N.M.P. Wniebowziętej w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kolekcja fotograficzna ukazuje zabytkowe wnętrze matki obornickich kościołów. Kościół pw. N.M.P. Wniebowziętej w Obornikach.
Świątynia została wybudowana w XV-XVI wieku w stylu gotyckim z cegły. Pod koniec XVI stulecia została dobudowana od strony północnej nawa boczna, połączoną z nawą główną jednym dachem, a od wewnątrz okrągłołukowymi arkadami filarowymi.
Nazwa kolekcji:

Kościół N.M.P. Wniebowziętej w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

36

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Kościół N.M.P. Wniebowziętej w Obornikach

Zespół "Ubodzy Krewni"

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Fotograficzny obraz legendarnej grupy obornickich twórców estradowych o nazwie "Ubodzy Krewni".
Ilustracje barwnej kariery muzycznej zespołu założonego i prowadzonego przez lidera Lecha Czabana.
Nazwa kolekcji:

Zespół "Ubodzy Krewni"

Liczba obiektów w kolekcji:

176

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Zespół "Ubodzy Krewni"

Kościół Świętego Krzyża w Obornikach - zabytek sakralny

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Ilustracja fotograficzna najcenniejszego zabytku Obornik. Kościół Świętego Krzyża w Obornikach – rzymskokatolicki kościół filialny należący do obornickiej parafii Miłosierdzia Bożego. Obecnie obiekt w toku generalnego remontu - renowacji. Zdjęcia wnętrza ukazują stan przed renowacją.
Nazwa kolekcji:

Kościół Świętego Krzyża w Obornikach - zabytek sakralny

Liczba obiektów w kolekcji:

84

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Kościół Świętego Krzyża w Obornikach - zabytek sakralny

Kalwaria Obornicka - reprint przewodnika z 1937 roku

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Zestawienie ilustrujące materiał tekstowo zdjęciowy, będący współczesnym opracowaniem przedwojennego przewodnika po Kalwarii Obornickiej autorstwa księdza St. Szymańskiego.
Strony reprintu przygotowane przez Katarzynę Adamczak w 2007 roku, przybliżają historię Kalwarii Obornickiej - wspaniałego zespołu dzieł sztuki, wykonanych jako unikalnego na naszym terenie miejsca kultu religijnego w latach 30 ubiegłego wieku. Niestety brutalna karta historii rozpoczęta w 1939 roku, nie oszczędziła wspaniałego miejsca. Pozostały dokumenty i ilustracje.
Nazwa kolekcji:

Kalwaria Obornicka - reprint przewodnika z 1937 roku

Liczba obiektów w kolekcji:

22

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Kalwaria Obornicka - reprint przewodnika z 1937 roku

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Oborniki
Copyright © 2017  |  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Małeckiego
Logo Mykk