Nazwa kolekcji: 13 Żeglarska Drużyna Harcerzy im. Jana Miękusa w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji: 170

Pochodzenie: Osoby prywatne

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 01.1957 – 11.1996

Adres kolekcji: http://rzeki-czasu.pl/kolekcja/103/13-zeglarska-druzyna-harcerzy-im-jana-miekusa-w-obornikach

Kronika 13 Żeglarskiej Drużyny Harcerzy im. Jana Miękusa w Obornikach autorstwa Tadeusza Gaertnera. Informacje tekstowe, zdjęcia i szczególnej urody rysunki autora dostarczają wiedzy o powstaniu i funkcjonowaniu jedynej obornickiej harcerskiej organizacji pozaszkolnej. Opisy kroniki uzupełnione są kolekcjami zdjęć autorstwa Tomasza Rojny.