Nazwa kolekcji: Kronika 13 Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej w Obornikach - Dh. Tadeusz Gaertner

Liczba obiektów w kolekcji: 72

Pochodzenie: Osoby prywatne

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 10.1956 – 04.1980

Adres kolekcji: http://rzeki-czasu.pl/kolekcja/131/kronika-13-zeglarskiej-druzyny-harcerskiej-w-obornikach-dh-tadeusz-gaertner

Unikalny w treści i formie zapis kronikarski tworzenia i funkcjonowania 13 Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej w Obornikach, autorstwa Tadeusza Gaertnera - twórcy i wieloletniego opiekuna tej formacji harcerskiej. Żeglarska "13" była w Obornikach jedyną organizacją harcerską, funkcjonującą jako organizacja nie związana organizacyjnie z żadną jednostką oświatową. Był to w tamtym czasie dość rzadki przypadek, wskazujący na silną pozycję i autorytet środowiskowy opiekunów i animatorów życia ówczesnych struktur organizacji harcerskich. Kronika ciekawie ilustrowana pracami autora.