Nazwa kolekcji: Obornicka kultura powojenna w albumie Romana Gierki

Liczba obiektów w kolekcji: 218

Pochodzenie: Osoby prywatne

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 08.1946 – 07.1954

Adres kolekcji: http://rzeki-czasu.pl/kolekcja/76/obornicka-kultura-powojenna-w-albumie-romana-gierki

Zbiór zdjęć i opisów z albumu Romana Gierki. Fotografie przekazane Bibliotece Publicznej M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach ukazują: uroczystości powiatowych dożynek w 1946 roku, a także w dalszej części Chór im. Dembińskiego z Obornik, występujący na zjazdach śpiewaczych w Poznaniu, Kaźmierzu, Szamotułach, Międzychodzie i Obornikach, w latach 1950-1954.