Liczba obiektów w zbiorach: 5368
Strona główna   ›   Nowości   ›   Nowości

Nowości

Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne

15.11.2017 - 12:10

W czerwcu 2017 roku rozpoczęto redagowanie i druk lokalnego czasopisma

p.t. "Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne".  Wydawcą jest Biblioteka Publiczna

Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach.

czytaj więcej

Publiczne repozytorium - nasz obraz

29.06.2017 - 17:29

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach udostępnia wszystkim zainteresowanym  multimedialne zasoby dokumentalne z zakresu życia mieszkańców miasta i regionu Obornik, historii starszej i nowszej opisywanej zdjęciami, filmami, dźwiękiem i dokumentami tekstowymi.

czytaj więcej

Widokówki obornickie

28.06.2017 - 16:00

Zestaw widokówek i kart pocztowych od końca XIX wieku do lat osiemdziesiątych XX w.
Wizerunek miasta na różnych etapach jego rozwoju. Niektóre opatrzone korespondencją pisaną ręcznie, będącą znakiem czasu i ludzkich losów.

czytaj więcej

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Oborniki
Copyright © 2017  |  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Małeckiego
Logo Mykk