Liczba obiektów w zbiorach: 10476
 • Najnowsze kolekcje
 • Popularne kolekcje
 • Polecane przez zespół redakcyjny
 • Kolekcje A-Z
 • Wyszukaj
  • Obiekty
  • Kolekcje
  Data obiektu:   do:
  Miejsce:
  Autor:
  Właściciel:
  Nazwa kolekcji:
  Właściciel kolekcji:
  Pochodzenie:
17 grudnia 2020
Przydrożne kapliczki i krzyże na terenie ziemi obornickiej.

Obszerne zestawienie opisanych fotografii, ilustrujące zewnętrzne, przydrożne miejsca kultu religijnego (krzyże, figury i kapliczki) na terenie Powiatu Obornickiego. Autorem niniejszego zbioru dokumentacji jest Henryk Wojtysiak - regionalista, pasjonat gromadzenia dokumentów życia społecznego ziemi obornickiej.
Od momentu przyjęcia chrześcijaństwa w naszym kraju powszechnie zaczęto stawiać przydrożne krzyże
i kapliczki. Krzyże stawiano w określonych intencjach błagalnych, dziękczynnych oraz pokutnych. czytaj więcej ›

24 listopada 2020
Prof. Antoni Małecki - patron Biblioteki Publicznej

Profesor Antoni Małecki (1821 – 1913) - wielki autorytet naukowy w zakresie językoznawstwa, literatury, heraldyki, pisarstwa, krytyki literackiej. Syn ziemi obornickiej, urodzony w Objezierzu. Ścieżki edukacyjne Antoniego Małeckiego wiodły go przez uczelnie Poznania, Berlina, Krakowa, Innsbrucku, Lwowa. Autor znakomitych dzieł podręcznikowych („Gramatyka języka polskiego”), poetyckich (komedia: „Grochowy wieniec”, tragedia: „List żelazny”) a także przekładów dzieł Sofoklesa. Wykładowca m.in. Uniwersytetu Jagielońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego. czytaj więcej ›

20 listopada 2020
Z życia obornickich formacji harcerskich - lata 50/60 XX w.

Album - dokumentacja fotograficzna ilustrująca działalność hufca ZHP w obrębie Powiatu Obornickiego z lat 1957 - 1987. Część pierwsza albumu zawiera wspomnienia z apelów okolicznościowych, zgrupowań świątecznych i obozów wakacyjnych. czytaj więcej ›

19 listopada 2020
Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach cz. I

Zbiór ilustrujący najstarsze zapisy kroniki szkolnej, począwszy od 1959 roku tj. momentu otwarcia placówki oświatowej. Kronika zawiera wpisy ręczne oraz ilustracje fotograficzne, opisujące wydarzenia z życia szkoły. Niniejsza kolekcja jest fragmentarycznym wyborem z kroniki, jednak w przyszłości zostanie poszerzona o pełną zawartość oryginalnego zbioru dokumentalnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach. czytaj więcej ›

12 listopada 2020
"Opisanie Wielkiego Księdztwa Poznańskiego"

XIX wieczne wydawnictwo p.t. "Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księdztwa Poznańskiego". Wydanie sygnowane nazwiskiem J.N. Bobrowicza, nakładem księgarni zagranicznej - Lipsk, 1846 r. czytaj więcej ›

 

Obornickie Zeszyty Historyczno Kulturalne", nr 10/2019

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Elektroniczna wersja obornickiego biuletynu pt. "Obornickie Zeszyty Historyczno Kulturalne", nr 10.
Nazwa kolekcji:

Obornickie Zeszyty Historyczno Kulturalne", nr 10/2019

Liczba obiektów w kolekcji:

126

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Obornickie Zeszyty Historyczno Kulturalne", nr 10/2019

Przydrożne krzyże i kapliczki Powiatu Obornickiego.

Przykład obiektów w grupie
Opis grupy
Obszerne zestawienie opisanych fotografii, ilustrujące zewnętrzne, przydrożne miejsca kultu religijnego (krzyże, figury i kapliczki) na terenie Powiatu Obornickiego. Autorem niniejszego zbioru dokumentacji jest Henryk Wojtysiak - regionalista, pasjonat gromadzenia dokumentów życia społecznego ziemi obornickiej.
Od momentu przyjęcia chrześcijaństwa w naszym kraju powszechnie zaczęto stawiać przydrożne krzyże
i kapliczki. Krzyże stawiano w określonych intencjach błagalnych, dziękczynnych oraz pokutnych.
Były i są znakiem wiary, ale przez wieki pełniły osobliwe funkcje. Najważniejszą z nich była ochrona przed złem. Dlatego stawiano je na rozstajach dróg, na końcu wioski, by siły nieczyste nie mogły się tam wedrzeć. Najwięcej krzyży stawiano w XVII wieku, kiedy katolicy byli represjonowani. Był to czas po wojnach napoleońskich, po Wiośnie Ludów i po uwłaszczeniu chłopów. Wolni chłopi dziękowali Panu Bogu za swoją wolność. Żadna z kapliczek nie powstała przypadkowo, każda do czegoś nawiązuje i przypomina o jakimś zdarzeniu. Kapliczki stawiane były też przez szlachtę, klasztory i proboszczów. W czasach kiedy kościołów było mało, stanowiły one w danej wsi miejsce kultu. Przy figurach odbywały się różne nabożeństwa np. odprawiano majowe, odmawiano różaniec, święcono potrawy w okresie Wielkanocnym. Krzyże i kapliczki otaczano wielką czcią. Przechodzący obok świętej figury przyklękał, robił znak krzyża świętego. Mężczyzna zdejmował czapkę, a co bardziej religijni całowali krzyż, prosząc Najwyższego
o błogosławieństwo. Krzyż czy kapliczka były od zawsze chlubą wsi, świadczące o pobożności mieszkańców.
Nazwa grupy kolekcji:

Przydrożne krzyże i kapliczki Powiatu Obornickiego.

Liczba kolekcji w grupie:

3

Nazwa grupy kolekcji:

Przydrożne krzyże i kapliczki Powiatu Obornickiego.

Prof. Antoni Małecki - patron Biblioteki Publicznej w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Profesor Antoni Małecki (1821 – 1913) - wielki autorytet naukowy w zakresie językoznawstwa, literatury, heraldyki, pisarstwa, krytyki literackiej. Syn ziemi obornickiej, urodzony w Objezierzu. Ścieżki edukacyjne Antoniego Małeckiego wiodły go przez uczelnie Poznania, Berlina, Krakowa, Innsbrucku, Lwowa. Autor znakomitych dzieł podręcznikowych („Gramatyka języka polskiego”), poetyckich (komedia: „Grochowy wieniec”, tragedia: „List żelazny”) a także przekładów dzieł Sofoklesa. Wykładowca m.in. Uniwersytetu Jagielońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego. Pełniąc m.in. zaszczytną funkcję kuratora Instytutu (Biblioteki) Ossolińskich we Lwowie, za życia stał się pomnikową postacią. W 1901 roku, z okazji 80-tych urodzin Małeckiego Uniwersytet Lwowski uhonorował go jubileuszowym medalem. W zasobach archiwów Biblioteki Publicznej istnieje egzemplarz czasopisma "Kłosy" nr 455 z 1874 roku, zawierający obszerny materiał poświęcony naszemu patronowi Antoniemu Małeckiemu, pióra J. I. Kraszewskiego. W udostępnionej kolekcji przedstawiamy strony czasopisma "Kłosy" zawierające niniejszy materiał tekstowy wraz z ryciną prasową, wykonaną na podstawie ówczesnej fotografii A. Małeckiego. Kolekcja zawiera także trzy inne fotogramy postaci naszego Patrona, jak również ilustrację miejsca pochówku na Cmentarzu Łyczakowskim. Ciekawym dopełnieniem dokumentów jest schemat genealogiczny Antoniego Małeckiego, przygotowany i udostępniony przez Zbigniewa Adamczewskiego.
Nazwa kolekcji:

Prof. Antoni Małecki - patron Biblioteki Publicznej w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

17

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Prof. Antoni Małecki - patron Biblioteki Publicznej w Obornikach

Z życia obornickich formacji harcerskich - lata 50/60 XX w. Cz.I

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Pamiątkowy album - obszerna dokumentacja fotograficzna ilustrująca działalność hufca ZHP w obrębie Powiatu Obornickiego z lat 1957 - 1987. Część I albumu zawiera wspomnienia z apelów okolicznościowych, zgrupowań świątecznych i obozów wakacyjnych. Na zdjęciach widnieją osoby znane i zasłużone dla obornickich organizacji harcerskich (m.in. hm Jan Marszał, druhna Maria Matczuk, druh Marian Krajniak, druh Władysław Ruks, druh Jan Molski).
Nazwa kolekcji:

Z życia obornickich formacji harcerskich - lata 50/60 XX w. Cz.I

Liczba obiektów w kolekcji:

108

Właściciel:

Barbara Bacic-Gaetrner


Nazwa kolekcji:

Z życia obornickich formacji harcerskich - lata 50/60 XX w. Cz.I

Cmentarze ziemi obornickiej

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Prezentacja miejsc pochówku - cmentarzy współczesnych i zapomnianych z terenu Powiatu Obornickiego. Obszerny przegląd zawiera także miejsca straceń i mogił zbiorowych z okresu II wojny światowej jak też pochówku oraz upamiętnienia wybitnych postaci i osób zasłużonych dla ziemi obornickiej. Kolejność fotogramów ustalona w porządku alfbetycznym. Zebrany materiał dokumentujący obornickie nekropolie jest owocem wieloletniej pracy obornickiego regionalisty Henryka Wojtysiaka.
Nazwa kolekcji:

Cmentarze ziemi obornickiej

Liczba obiektów w kolekcji:

275

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Cmentarze ziemi obornickiej

Stanisław Kolanus - obornicki artysta malarz

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Stanisław Kolanus był inicjatorem grupy artystów amatorów skupionych przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach. Malował zabytki obornickie : Rynek, uliczki, Farę, pejzaże nad Wełną. Pasjonował się malarstwem Witkacego, zwłaszcza postaciami kobiet, które pięknie odtwarzał i prezentował na wystawach w Bibliotece Publicznej, w Galerii na Wzgórzach w Murowanej Goślinie. Będziemy o Tobie pamiętać.
Nazwa kolekcji:

Stanisław Kolanus - obornicki artysta malarz

Liczba obiektów w kolekcji:

5

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Stanisław Kolanus - obornicki artysta malarz

Gazeta Obornicka z 31 sierpnia 1939 roku

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Gazeta Obornicka z 1939 r. Ukazywała się w Obornikach, Rogoźnie, Murowanej Goślinie i Ryczywole od 17 czerwca 1936 do sierpnia 1939 r – wybuchu II wojny światowej.
Nazwa kolekcji:

Gazeta Obornicka z 31 sierpnia 1939 roku

Liczba obiektów w kolekcji:

2

Właściciel:

Biblioteka Narodowa/Polona.pl


Nazwa kolekcji:

Gazeta Obornicka z 31 sierpnia 1939 roku

Malarstwo ze zbiorów Biblioteki Publicznej

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Przykłady prac malarskich autorów wielkopolskich, którzy brali udział w plenerach i konkursach artystycznych, organizowanych w latach osiemdziesiątych XX w. na terenie Gminy Oborniki, np. w Objezierzu. Owoce tych spotkań artystycznych w postaci licznych obrazów, w dużej części zostały przekazane naszej Bibliotece.
Nazwa kolekcji:

Malarstwo ze zbiorów Biblioteki Publicznej

Liczba obiektów w kolekcji:

20

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Malarstwo ze zbiorów Biblioteki Publicznej

Witold Mieczysław Thiel - przedwojenny harcerz z Obornik

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Witold Thiel - Urodził się 1 stycznia 1918 roku w Obornikach, syn mistrza malarskiego i kupca (późniejszego uczestnika Powstania Wielkopolskiego 1918/1919), Maksymiliana i Anny z d. Walicht. Witold był najmłodszym synem w rodzinie. Uczył się w Szkole Powszechnej Nr 1, następnie w Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym w Obornikach, gdzie ukończył 4 klasę. Równocześnie pobierał prywatne lekcje gry fortepianowej.
W roku szkolnym 1938 -1939 pobierał naukę w Państwowym Konserwatorium Muzycznym
w Poznaniu.
Dorywczo pomagał rodzicom w prowadzeniu księgarni i sklepu papierniczego (Rynek 5).
Z harcerstwem związał się będąc uczniem szkolnym, wstępując do DH im. Stefana Czarnieckiego. Od 1932 roku należał do miejscowej Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. Posiadał stopień harcerski ćwika. W Kiekrzu odbył kurs wioślarski i żeglarski.
Nazwa kolekcji:

Witold Mieczysław Thiel - przedwojenny harcerz z Obornik

Liczba obiektów w kolekcji:

39

Właściciel:

Aldona Banik


Nazwa kolekcji:

Witold Mieczysław Thiel - przedwojenny harcerz z Obornik

Piłka ręczna w Obornikach - 1970-2014

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kolekcja zdjęć obornickich zespołów piłki ręcznej w latach od 1970 do 2014. Zestaw przygotowany i przekazany przez Obornickie Centrum Sportu. Opis fotogramów - Tadeusz Ratajczak. Autor większości zdjęć i edycja graficzno-opisowa - W/J. Janasek.
Nazwa kolekcji:

Piłka ręczna w Obornikach - 1970-2014

Liczba obiektów w kolekcji:

21

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Piłka ręczna w Obornikach - 1970-2014

Oborniker Kreiszeitung - styczeń 1905

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Lokalne wydawnictwo prasowe pt. "Oborniker Kreiszeitung". Niemieckojęzyczna gazeta powiatu obornickiego. Wydania kilku numerów ze stycznia 1905 roku.
Nazwa kolekcji:

Oborniker Kreiszeitung - styczeń 1905

Liczba obiektów w kolekcji:

24

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Oborniker Kreiszeitung - styczeń 1905

Illustrierer Familien Freund - Ilustrowany Przyjaciel Rodzin - 1907 r.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Niemieckojęzyczna gazeta ilustrowana dla czytelników ówczesnego powiatu obornickiego (... "fur den Kreis Obornik"). Numer datowany na 16 czerwca 1907 roku zawiera 8 stron tekstów urozmaiconych grafiką sitodrukową, stanowiącą wówczas popularny ekwiwalent reprodukcji fotograficznych w druku gazetowym.
Nazwa kolekcji:

Illustrierer Familien Freund - Ilustrowany Przyjaciel Rodzin - 1907 r.

Liczba obiektów w kolekcji:

8

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Illustrierer Familien Freund - Ilustrowany Przyjaciel Rodzin - 1907 r.

Mieczysław Łukanowski - zasłużony i szanowany oborniczanin

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Mieczysław Łukanowski - mistrz stolarski i społecznik, członek obornickiego Bractwa Kurkowego i uczestnik Powstania Wielkopolskiego i pierwszy starosta Obornik po wyzwoleniu w 1945 r. Przyszedł na świat w 1896r. w Berlinie – Friedrichsberg. Ale już dzieciństwo spędził w Obornikach. Od trzynastego roku życia uczył się zawodu stolarskiego w zakładzie swego ojca – Stanisława. Firma była zlokalizowana w Obornikach, przy ul. Łukowskiej, dziś Powstańców Wielkopolskich 16. W czasie Powstania Wielkopolskiego na przełomie lat 1918/19 walczył o wyzwolenie Inowrocławia spod jarzma zaborców. Jego udział został udokumentowany i zweryfikowany, a jego biogram nosi nr 8538. Otrzymał również dyplom uznania za udział w akcji zbrojnej 1918 i 1919, przyznany przez Zarząd Główny Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Kilka lat później został odznaczony Krzyżem Powstańczym. Jako człowiek poważny i rzetelny, ciężką pracą zbudował sobie markę na Ziemi Obornickiej. Szkolił i wychował dziesiątki uczniów – stolarzy. W latach 1947-1953 był członkiem Rady Banku Spółdzielczego w Obornikach. W okresie gdy proboszczem obornickiej parafii był ks. kanonik Henryk Pankowski, Mieczysław Łukanowski był członkiem Rady Parafialnej. Również, gdy powstała idea budowy tzw. „małego dworca PKP” rzemieślnik i społecznik brał udział w tym przedsięwzięciu.
Nazwa kolekcji:

Mieczysław Łukanowski - zasłużony i szanowany oborniczanin

Liczba obiektów w kolekcji:

16

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Mieczysław Łukanowski - zasłużony i szanowany oborniczanin

Uroczystość nadania imienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
W dniu 15 września 1989 roku, w ramach obchodów 650 lecia Obornik, miała miejsce szczególna uroczystość dla obornickiej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej. Tego dnia zostało nadane imię Antoniego Małeckiego. W budynku bibliotecznym gospodarze przygotowali okolicznościowe wystawy. Odbyła się biesiada literacka a przedtem życie i twórczość Antoniego Małeckiego przedstawił prof. dr hab. Lech Słowiński. Kulminacyjnym momentem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej postaci Patrona. Uroczystość stanowiła podkreślenie wagi funkcjonowania Biblioteki Publicznej, promując także wspaniałą postać prof. Antoniego Małeckiego - wielce zasłużonego dla kultury, syna ziemi obornickiej.
Nazwa kolekcji:

Uroczystość nadania imienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

31

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Uroczystość nadania imienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach

Mapy Reichsamt für Landesaufnahme z lat 40-tych XX w.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Mapy wydawane przez Reichsamt für Landesaufnahme w Berlinie w latach 40-tych XX w. z serii Meßtischblatt. Wykonane w skali 1:25.000.
Prezentowane mapy zawierają miejscowości Gminy Oborniki.
Nazwa kolekcji:

Mapy Reichsamt für Landesaufnahme z lat 40-tych XX w.

Liczba obiektów w kolekcji:

7

Właściciel:

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa/domena publiczna


Nazwa kolekcji:

Mapy Reichsamt für Landesaufnahme z lat 40-tych XX w.

Głos Powiatu Obornickiego z 1956 r.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Głos Powiatu Obornickiego z 1956 r. organ Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego.
Nazwa kolekcji:

Głos Powiatu Obornickiego z 1956 r.

Liczba obiektów w kolekcji:

26

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Głos Powiatu Obornickiego z 1956 r.

Orędownik Urzędowy Powiatu Obornickiego - 1927 r.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Orędownik Urzędowy Powiatu Obornickiego - ostatnie wydanie z grudnia 1927 roku.
Nazwa kolekcji:

Orędownik Urzędowy Powiatu Obornickiego - 1927 r.

Liczba obiektów w kolekcji:

4

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Orędownik Urzędowy Powiatu Obornickiego - 1927 r.

Orędownik Urzędowy Powiatu Obornickiego z 1928 r.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Orędownik Urzędowy Powiatu Obornickiego - lokalne wydawnictwo prasowe z roku 1928.
Nazwa kolekcji:

Orędownik Urzędowy Powiatu Obornickiego z 1928 r.

Liczba obiektów w kolekcji:

196

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Orędownik Urzędowy Powiatu Obornickiego z 1928 r.

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Oborniki
Copyright © 2017  |  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Małeckiego
Logo Mykk