Liczba obiektów w zbiorach: 9576
 • Najnowsze kolekcje
 • Popularne kolekcje
 • Polecane przez zespół redakcyjny
 • Kolekcje A-Z
 • Wyszukaj
  • Obiekty
  • Kolekcje
  Data obiektu:   do:
  Miejsce:
  Autor:
  Właściciel:
  Nazwa kolekcji:
  Właściciel kolekcji:
  Pochodzenie:
24 listopada 2020
Prof. Antoni Małecki - patron Biblioteki Publicznej

W zasobach archiwów Biblioteki Publicznej istnieje egzemplarz czasopisma "Kłosy" nr 455 z 1874 roku, zawierający obszerny materiał poświęcony naszemu dzisiejszemu patronowi, Antoniemu Małeckiemu, pióra J. I. Kraszewskiego. czytaj więcej ›

20 listopada 2020
Z życia obornickich formacji harcerskich - lata 50/60 XX w.

Album - dokumentacja fotograficzna ilustrująca działalność hufca ZHP w obrębie Powiatu Obornickiego z lat 1957 - 1987. Część pierwsza albumu zawiera wspomnienia z apelów okolicznościowych, zgrupowań świątecznych i obozów wakacyjnych. czytaj więcej ›

19 listopada 2020
Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach cz. I

Zbiór ilustrujący najstarsze zapisy kroniki szkolnej, począwszy od 1959 roku tj. momentu otwarcia placówki oświatowej. Kronika zawiera wpisy ręczne oraz ilustracje fotograficzne, opisujące wydarzenia z życia szkoły. Niniejsza kolekcja jest fragmentarycznym wyborem z kroniki, jednak w przyszłości zostanie poszerzona o pełną zawartość oryginalnego zbioru dokumentalnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach. czytaj więcej ›

12 listopada 2020
"Opisanie Wielkiego Księdztwa Poznańskiego"

XIX wieczne wydawnictwo p.t. "Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księdztwa Poznańskiego". Wydanie sygnowane nazwiskiem J.N. Bobrowicza, nakładem księgarni zagranicznej - Lipsk, 1846 r. czytaj więcej ›

30 października 2020
Pamięci tych którzy odeszli.

Miejsca pochówku - cmentarze współczesne i zapomniane z terenu Powiatu Obornickiego. Obszerny przegląd zawiera także miejsca straceń i mogił zbiorowych z okresu II wojny światowej a także miejsca pochówku oraz upamiętnienia wybitnych postaci i osób zasłużonych dla ziemi obornickiej. Kolejność fotogramów ustalona w porządku alfbetycznym. Zebrany materiał dokumentujący obornickie nekropolie jest owocem wieloletniej pracy obornickiego regionalisty Henryka Wojtysiaka. czytaj więcej ›

 

Prof. Antoni Małecki - patron Biblioteki Publicznej w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
W zasobach archiwów Biblioteki Publicznej istnieje egzemplarz czasopisma "Kłosy" nr 455 z 1874 roku, zawierający obszerny materiał poświęcony naszemu (od 1989 r.) patronowi, Antoniemu Małeckiemu, pióra J. I. Kraszewskiego. Postać prof. Antoniego Małeckiego (1821 – 1913) uznana za wielki autorytet naukowy w zakresie językoznawstwa, literatury, heraldyki, pisarstwa, krytyki literackiej. Syn obornickiej ziemi, urodzony w Objezierzu. Ścieżki edukacyjne Antoniego Małeckiego wiodły go przez uczelnie Poznania, Berlina, Krakowa, Innsbrucku, Lwowa. Autor znakomitych dzieł podręcznikowych („Gramatyka języka polskiego”), poetyckich (komedia: „Grochowy wieniec”, tragedia: „List żelazny”) a także przekładów dzieł Sofoklesa. Wykładowca m.in. Uniwersytetu Jagielońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego. Pełniąc m.in. zaszczytną funkcję kuratora Instytutu (Biblioteki) Ossolińskich we Lwowie, za życia stał się pomnikową postacią. W 1901 roku – z okazji 80-tych urodzin Małeckiego Uniwersytet Lwowski uhonorował go jubileuszowym medalem. W udostępnionej kolekcji przedstawiamy strony czasopisma "Kłosy" zawierające niniejszy materiał tekstowy wraz z ryciną prasową, wykonaną na podstawie ówczesnej fotografii A. Małeckiego. Kolekcja zawiera także trzy inne fotogramy postaci naszego Patrona, jak również ilustrację miejsca pochówku na Cmentarzu Łyczakowskim. Ciekawym dopełnieniem dokumentów jest schemat genealogiczny Antoniego Małeckiego, przygotowany i udostępniony przez Zbigniewa Adamczewskiego.
Nazwa kolekcji:

Prof. Antoni Małecki - patron Biblioteki Publicznej w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

17

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Prof. Antoni Małecki - patron Biblioteki Publicznej w Obornikach

Z życia obornickich formacji harcerskich - lata 50/60 XX w. Cz.I

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Pamiątkowy album - obszerna dokumentacja fotograficzna ilustrująca działalność hufca ZHP w obrębie Powiatu Obornickiego z lat 1957 - 1987. Część I albumu zawiera wspomnienia z apelów okolicznościowych, zgrupowań świątecznych i obozów wakacyjnych. Na zdjęciach widnieją osoby znane i zasłużone dla obornickich organizacji harcerskich (m.in. hm Jan Marszał, druhna Maria Matczuk, druh Marian Krajniak, druh Władysław Ruks, druh Jan Molski).
Nazwa kolekcji:

Z życia obornickich formacji harcerskich - lata 50/60 XX w. Cz.I

Liczba obiektów w kolekcji:

108

Właściciel:

Barbara Bacic-Gaetrner


Nazwa kolekcji:

Z życia obornickich formacji harcerskich - lata 50/60 XX w. Cz.I

Opisanie Księztwa poznańskiego 1846 rok

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
XIX wieczne wydawnictwo p.t. "Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księdztwa Poznańskiego". Wydanie sygnowane nazwiskiem J.N. Bobrowicza, nakładem księgarni zagranicznej - Lipsk, 1846 r. Wybór stron opisujący dane dotyczące ówczesnego Powiatu Obornickiego.
Nazwa kolekcji:

Opisanie Księztwa poznańskiego 1846 rok

Liczba obiektów w kolekcji:

10


Nazwa kolekcji:

Opisanie Księztwa poznańskiego 1846 rok

Cmentarze ziemi obornickiej

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Prezentacja miejsc pochówku - cmentarzy współczesnych i zapomnianych z terenu Powiatu Obornickiego. Obszerny przegląd zawiera także miejsca straceń i mogił zbiorowych z okresu II wojny światowej a także miejsca pochówku oraz upamiętnienia wybitnych postaci i osób zasłużonych dla ziemi obornickiej. Kolejność fotogramów ustalona w porządku alfbetycznym. Zebrany materiał dokumentujący obornickie nekropolie jest owocem wieloletniej pracy obornickiego regionalisty Henryka Wojtysiaka.
Nazwa kolekcji:

Cmentarze ziemi obornickiej

Liczba obiektów w kolekcji:

275

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Cmentarze ziemi obornickiej

Stanisław Kolanus - obornicki artysta malarz

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Stanisław Kolanus był inicjatorem grupy artystów amatorów skupionych przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach. Malował zabytki obornickie : Rynek, uliczki, Farę, pejzaże nad Wełną. Pasjonował się malarstwem Witkacego, zwłaszcza postaciami kobiet, które pięknie odtwarzał i prezentował na wystawach w Bibliotece Publicznej, w Galerii na Wzgórzach w Murowanej Goślinie. Będziemy o Tobie pamiętać.
Nazwa kolekcji:

Stanisław Kolanus - obornicki artysta malarz

Liczba obiektów w kolekcji:

5

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Stanisław Kolanus - obornicki artysta malarz

Gazeta Obornicka z 31 sierpnia 1939 roku

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Gazeta Obornicka z 1939 r. Ukazywała się w Obornikach, Rogoźnie, Murowanej Goślinie i Ryczywole od 17 czerwca 1936 do sierpnia 1939 r – wybuchu II wojny światowej.
Nazwa kolekcji:

Gazeta Obornicka z 31 sierpnia 1939 roku

Liczba obiektów w kolekcji:

2

Właściciel:

Biblioteka Narodowa/Polona.pl


Nazwa kolekcji:

Gazeta Obornicka z 31 sierpnia 1939 roku

Malarstwo ze zbiorów Biblioteki Publicznej

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Przykłady prac malarskich autorów wielkopolskich, którzy brali udział w plenerach i konkursach artystycznych, organizowanych w latach osiemdziesiątych XX w. na terenie Gminy Oborniki, np. w Objezierzu. Owoce tych spotkań artystycznych w postaci licznych obrazów, w dużej części zostały przekazane naszej Bibliotece.
Nazwa kolekcji:

Malarstwo ze zbiorów Biblioteki Publicznej

Liczba obiektów w kolekcji:

20

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Malarstwo ze zbiorów Biblioteki Publicznej

Witold Mieczysław Thiel - przedwojenny harcerz z Obornik

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Witold Thiel - Urodził się 1 stycznia 1918 roku w Obornikach, syn mistrza malarskiego i kupca (późniejszego uczestnika Powstania Wielkopolskiego 1918/1919), Maksymiliana i Anny z d. Walicht. Witold był najmłodszym synem w rodzinie. Uczył się w Szkole Powszechnej Nr 1, następnie w Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym w Obornikach, gdzie ukończył 4 klasę. Równocześnie pobierał prywatne lekcje gry fortepianowej.
W roku szkolnym 1938 -1939 pobierał naukę w Państwowym Konserwatorium Muzycznym
w Poznaniu.
Dorywczo pomagał rodzicom w prowadzeniu księgarni i sklepu papierniczego (Rynek 5).
Z harcerstwem związał się będąc uczniem szkolnym, wstępując do DH im. Stefana Czarnieckiego. Od 1932 roku należał do miejscowej Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. Posiadał stopień harcerski ćwika. W Kiekrzu odbył kurs wioślarski i żeglarski.
Nazwa kolekcji:

Witold Mieczysław Thiel - przedwojenny harcerz z Obornik

Liczba obiektów w kolekcji:

39

Właściciel:

Aldona Banik


Nazwa kolekcji:

Witold Mieczysław Thiel - przedwojenny harcerz z Obornik

Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Ilustrowane zdjęciami zapisy dokumentujące działalność Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach. Początek funkcjonowania szkoły - 1981 rok, nadanie imienia, przekazanie sztandaru i wiele innych cyklicznych i jednostkowych wydarzeń z życia społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej, jawi się w bogatym zbiorze fotograficznym, uzupełnionym tytułami stron oraz niezbędnym opisem. Budynek mieszczący szkołę powstał pierwotnie jako siedziba wcześniej działającej szkoły zawodowej, przy ówczesnym obornickim Kombinacie "Metalplast". Całość kroniki prowadzona przez kadrę nauczycielską we współpracy z uczniami poszczególnych roczników.
Nazwa kolekcji:

Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

204

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach

Piłka ręczna w Obornikach - 1970-2014

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kolekcja zdjęć obornickich zespołów piłki ręcznej w latach od 1970 do 2014. Zestaw przygotowany i przekazany przez Obornickie Centrum Sportu. Opis fotogramów - Tadeusz Ratajczak. Autor większości zdjęć i edycja graficzno-opisowa - W/J. Janasek.
Nazwa kolekcji:

Piłka ręczna w Obornikach - 1970-2014

Liczba obiektów w kolekcji:

21

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Piłka ręczna w Obornikach - 1970-2014

Kronika Państwowego Przedszkola nr 2

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Dokumentacja działalności obornickiej placówki oświatowej - Państwowego Przedszkola nr 2. Zeszyt stanowiący pierwszą część zapisów i zdjęć obejmuje lata 1952 - 1975. Krótkie opisy wybranych wydarzeń wraz ze sporą ilustracją fotograficzną stanowią okazję do poznania lub wspomnienia przedszkolnego życia obornickich dzieci i personelu placówki na przełomie lat 60 i 70-tych XX w.
Nazwa kolekcji:

Kronika Państwowego Przedszkola nr 2

Liczba obiektów w kolekcji:

155

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Kronika Państwowego Przedszkola nr 2

Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Obornikach, która rozpoczęła swoją działalność w 1952 roku.
Nazwa kolekcji:

Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

65

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Obornikach

Oborniker Kreiszeitung - styczeń 1905

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Lokalne wydawnictwo prasowe pt. "Oborniker Kreiszeitung". Niemieckojęzyczna gazeta powiatu obornickiego. Wydania kilku numerów ze stycznia 1905 roku.
Nazwa kolekcji:

Oborniker Kreiszeitung - styczeń 1905

Liczba obiektów w kolekcji:

24

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Oborniker Kreiszeitung - styczeń 1905

Illustrierer Familien Freund - Ilustrowany Przyjaciel Rodzin - 1907 r.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Niemieckojęzyczna gazeta ilustrowana dla czytelników ówczesnego powiatu obornickiego (... "fur den Kreis Obornik"). Numer datowany na 16 czerwca 1907 roku zawiera 8 stron tekstów urozmaiconych grafiką sitodrukową, stanowiącą wówczas popularny ekwiwalent reprodukcji fotograficznych w druku gazetowym.
Nazwa kolekcji:

Illustrierer Familien Freund - Ilustrowany Przyjaciel Rodzin - 1907 r.

Liczba obiektów w kolekcji:

8

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Illustrierer Familien Freund - Ilustrowany Przyjaciel Rodzin - 1907 r.

Przedwojenne przepisy Pani Anieli

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Unikalny zeszyt z przepisami kulinarnymi pochodzący z lat trzydziestych XX w. Autorką przepisów jest Aniela Krzewina - gospodyni domowa, mieszkanka Rożnowa. Zbiór zawiera bardzo bogaty zestaw przepisów - od wykwintnych dań głównych, skromnych codziennych posiłków, świątecznych specjałów aż smakowite desery i ciasta. Starannie prowadzone zapisy mogą stanowić dla współczesnych gospodyń wspaniałe źródło wiedzy i wskazówki sprawdzonej i niezawodnej kuchni polskiej z dawnych lat.
Nazwa kolekcji:

Przedwojenne przepisy Pani Anieli

Liczba obiektów w kolekcji:

83

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Przedwojenne przepisy Pani Anieli

Mieczysław Łukanowski - zasłużony i szanowany oborniczanin

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Mieczysław Łukanowski - mistrz stolarski i społecznik, członek obornickiego Bractwa Kurkowego i uczestnik Powstania Wielkopolskiego i pierwszy starosta Obornik po wyzwoleniu w 1945 r. Przyszedł na świat w 1896r. w Berlinie – Friedrichsberg. Ale już dzieciństwo spędził w Obornikach. Od trzynastego roku życia uczył się zawodu stolarskiego w zakładzie swego ojca – Stanisława. Firma była zlokalizowana w Obornikach, przy ul. Łukowskiej, dziś Powstańców Wielkopolskich 16. W czasie Powstania Wielkopolskiego na przełomie lat 1918/19 walczył o wyzwolenie Inowrocławia spod jarzma zaborców. Jego udział został udokumentowany i zweryfikowany, a jego biogram nosi nr 8538. Otrzymał również dyplom uznania za udział w akcji zbrojnej 1918 i 1919, przyznany przez Zarząd Główny Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Kilka lat później został odznaczony Krzyżem Powstańczym. Jako człowiek poważny i rzetelny, ciężką pracą zbudował sobie markę na Ziemi Obornickiej. Szkolił i wychował dziesiątki uczniów – stolarzy. W latach 1947-1953 był członkiem Rady Banku Spółdzielczego w Obornikach. W okresie gdy proboszczem obornickiej parafii był ks. kanonik Henryk Pankowski, Mieczysław Łukanowski był członkiem Rady Parafialnej. Również, gdy powstała idea budowy tzw. „małego dworca PKP” rzemieślnik i społecznik brał udział w tym przedsięwzięciu.
Nazwa kolekcji:

Mieczysław Łukanowski - zasłużony i szanowany oborniczanin

Liczba obiektów w kolekcji:

16

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Mieczysław Łukanowski - zasłużony i szanowany oborniczanin

Uroczystość nadania imienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
W dniu 15 września 1989 roku, w ramach obchodów 650 lecia Obornik, miała miejsce szczególna uroczystość dla obornickiej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej. Tego dnia zostało nadane imię Antoniego Małeckiego. W budynku bibliotecznym gospodarze przygotowali okolicznościowe wystawy. Odbyła się biesiada literacka a przedtem życie i twórczość Antoniego Małeckiego przedstawił prof. dr hab. Lech Słowiński. Kulminacyjnym momentem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej postaci Patrona. Uroczystość stanowiła podkreślenie wagi funkcjonowania Biblioteki Publicznej, promując także wspaniałą postać prof. Antoniego Małeckiego - wielce zasłużonego dla kultury, syna ziemi obornickiej.
Nazwa kolekcji:

Uroczystość nadania imienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

31

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Uroczystość nadania imienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach

Szpital w Obornikach - historia

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Zwięzła informacja dotycząca powstania i funkcjonowania obornickiego szpitala powiatowego do roku 2014, autorstwa Henryka Wojtysiaka. Kolekcja, ilustrowana także zdjęciami autorskimi, opisuje chronologicznie fakty z życia głównej placówki ochrony zdrowia w Obornikach. W niedalekiej przyszłości kolekcja uzupełniona będzie o dalsze etapy rozwoju obornickiej lecznicy.
Nazwa kolekcji:

Szpital w Obornikach - historia

Liczba obiektów w kolekcji:

57

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Szpital w Obornikach - historia

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Oborniki
Copyright © 2017  |  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Małeckiego
Logo Mykk