Liczba obiektów w zbiorach: 17684
 • Najnowsze kolekcje
 • Popularne kolekcje
 • Polecane przez zespół redakcyjny
 • Kolekcje A-Z
 • Wyszukaj
  • Obiekty
  • Kolekcje
  Data obiektu:   do:
  Miejsce:
  Autor:
  Właściciel:
  Nazwa kolekcji:
  Właściciel kolekcji:
  Pochodzenie:
30 kwietnia 2024
Doktor Kazimierz Ulatowski

Doktor Kazimierz Ulatowski urodził się 4 listopada 1886 roku w Małachowie-Wierzbiczanach w gminie Witkowo. W latach 1905-1908 studiował medycynę na Uniwersytecie Kijowskim i Lwowskim, gdzie w 1913 roku otrzymał dyplom doktora wszech nauk lekarskich. czytaj więcej ›

14 marca 2024
Miesięcznik "Niepodległość" z 1983 roku

Wydawnictwo prasowe z tzw. drugiego obiegu - nr 23 miesięcznika "Niepodległość" z listopada 1983 roku. czytaj więcej ›

11 marca 2024
"Solidarność" - początki i lata 80-te.

Dokumenty ilustrujące sytuację społeczno-polityczną w Polsce w latach osiemdziesiątych XX w. Tworzenie się lokalnych struktur ruchu społecznego "Solidarność". czytaj więcej ›

01 marca 2024
Jubileuszowe wydanie tygodnika "PRACA" z 1912 roku

"Praca" tygodnik polityczny i literacki, illustrowany. 1912.07.28 czytaj więcej ›

28 lutego 2024
Kronika Szkoły Podstawowej w Bąblinie

Unikalna dokumentacja działalności placówki oświatowej, Szkoły Podstawowej we wsi Bąblin, istniejącej do roku 1964. czytaj więcej ›

 

Kazimierz Ulatowski

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Doktor Kazimierz Ulatowski urodził się 4 listopada 1886 roku w Małachowie-Wierzbiczanach w gminie Witkowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie. Ukończył studia medyczne. W latach 1905-1908 studiował medycynę na Uniwersytecie Kijowskim i Lwowskim, gdzie w 1913 roku otrzymał dyplom doktora wszech nauk lekarskich.
Nazwa kolekcji:

Kazimierz Ulatowski

Liczba obiektów w kolekcji:

49

Właściciel:

Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Kazimierz Ulatowski

"Niepodległość" miesięcznik nr 23 z 1983 r.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Egzemplarz wydawnictwa prasowego z tzw. drugiego obiegu - nr 23 miesięcznika politycznego "Niepodległość" z listopada 1983 roku.
Nazwa kolekcji:

"Niepodległość" miesięcznik nr 23 z 1983 r.

Liczba obiektów w kolekcji:

28

Właściciel:

Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach


Nazwa kolekcji:

"Niepodległość" miesięcznik nr 23 z 1983 r.

Początki ruchu "Solidarność" - trudne lata osiemdziesiąte.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Dokumenty ilustrujące sytuację społeczno-polityczną w Polsce w latach osiemdziesiątych XX w. Tworzenie się lokalnych struktur ruchu społecznego "Solidarność".
Nazwa kolekcji:

Początki ruchu "Solidarność" - trudne lata osiemdziesiąte.

Liczba obiektów w kolekcji:

28

Właściciel:

Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Początki ruchu "Solidarność" - trudne lata osiemdziesiąte.

Tygodnik polityczny i literacki illustrowany "Praca" nr 30 z 28. 07. 1912 r.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
"Praca" - tygodnik polityczny i literacki, illustrowany. 1912.07.28 Rok16 nr 30
Wydanie jubileuszowe poświęcone Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu w setną rocznicę urodzin.
W artykule odnotowane są wątki jego pobytu w Objezierzu.
Nazwa kolekcji:

Tygodnik polityczny i literacki illustrowany "Praca" nr 30 z 28. 07. 1912 r.

Liczba obiektów w kolekcji:

18

Właściciel:

PAN Biblioteka Kórnicka


Nazwa kolekcji:

Tygodnik polityczny i literacki illustrowany "Praca" nr 30 z 28. 07. 1912 r.

Biuletyn z okazji 60 lecia L.O. rok 2009

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Wydawnictwo okolicznościowe - informator przygotowany z okazji jubileuszu 60 lecia Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach, obchodzonego w czerwcu 2009 roku. Broszura o objętości 36 stron tekstu z fotografiami, zawiera przekrojową informację na temat genezy, kadry, absolwentów, wydarzeń i charakteru obornickiej szkoły średniej.
Nazwa kolekcji:

Biuletyn z okazji 60 lecia L.O. rok 2009

Liczba obiektów w kolekcji:

48

Właściciel:

Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Biuletyn z okazji 60 lecia L.O. rok 2009

Wystawa "Oborniki w fotografii Wilhelma Brauera"

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
W dniu 18 czerwca 2008 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. A. Małeckiego w Obornikach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej: "Oborniki w fotografii Wilhelma Brauera". Poza obecnością przedstawicieli władz lokalnych m.in. Burmistrz Anny Rydzewskiej oraz licznych gości i przedstawicieli mediów, wernisaż uświetnił syn przedwojennego pastora parafii ewangelickiej Wilhelma - Helmut Brauer.
Nazwa kolekcji:

Wystawa "Oborniki w fotografii Wilhelma Brauera"

Liczba obiektów w kolekcji:

62

Właściciel:

Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Wystawa "Oborniki w fotografii Wilhelma Brauera"

Finał dni Obornik - Wianki 2012

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Dni Obornik w 2012 roku kończyły się tradycyjną imprezą nad rzeką Wartą. "Wianki" przygotowane były przez członków Stowarzyszenia "Aplaga" z pomocą dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Oborniki. Głównym partnerem organizacyjnym była Gmina Oborniki a wkład swój wniosło wiele innych zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i osób.
Nazwa kolekcji:

Finał dni Obornik - Wianki 2012

Liczba obiektów w kolekcji:

28

Właściciel:

Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Finał dni Obornik - Wianki 2012

Stanisław Szulczyk - żołnierz Powstania Wielkopolskiego

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Dokumenty, zdjęcia i skrócony biogram (rękopis) dotyczący osoby Stanisława Szulczyka. Tekst i dokumenty udostępnione przez wnuczkę - Lucynę Szulczyk.
Nazwa kolekcji:

Stanisław Szulczyk - żołnierz Powstania Wielkopolskiego

Liczba obiektów w kolekcji:

21

Właściciel:

Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Stanisław Szulczyk - żołnierz Powstania Wielkopolskiego

Biuletyn "Solidarność Wielkopolski" z 10 kwietnia 1981

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Fragment (12 str.) pisma informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność w Poznaniu. Wydawnictwo adresowane do członków "Solidarności". Wydawca: NSZZ "Solidarność" MKZ-Wielkopolska. Redakcja: Stanisław Barańczak, Piotr Czartołomny, Lech Dymarski, Edward Grześkowiak (redakcja techniczna), Ryszard Krynicki, Ewa Szadkowska, Wojciech Watyński, (opracowanie graficzne).
Nazwa kolekcji:

Biuletyn "Solidarność Wielkopolski" z 10 kwietnia 1981

Liczba obiektów w kolekcji:

12

Właściciel:

Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Biuletyn "Solidarność Wielkopolski" z 10 kwietnia 1981

Solidarność w komiksie

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Broszura - komiks ilustrujący przemiany społeczno - polityczne w Polsce, w okresie pierwszych 500 dni "Solidarności" od 1980 roku. Nieoficjalne wydawnictwo pomysłu Wojciecha Starzyńskiego i Andrzeja Witwickiego. Wydawca : Alicja i Franciszek Postawka (1984 r.) Teksty : Jan Marek Owsiński, rysunki : Jacek Fedorowicz.
Nazwa kolekcji:

Solidarność w komiksie

Liczba obiektów w kolekcji:

20

Właściciel:

Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Solidarność w komiksie

Księga pamiątkowa cechu krawieckiego

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Księga zawiera dokumentację działalności środowiska rzemieślniczego, skupionego w cechu krawieckim w latach 1945-1949. W zbiorze znajdują się m.in. protokoły zebrań, spisy krawieckich pracowni i zakładów usługowych na terenie ówczesnego powiatu obornickiego. Ważnym zapisem jest dokument ufundowania i przekazania zarządowi sztandaru cechu krawieckiego męsko-damskiego w Obornikach. W innych pismach z lat 1948-50 prześledzić można proces przyłączenia omawianego cechu zawodowego do cechu rzemiosł różnych, podległego izbie rzemieślniczej w Poznaniu.
Nazwa kolekcji:

Księga pamiątkowa cechu krawieckiego

Liczba obiektów w kolekcji:

45

Właściciel:

Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Księga pamiątkowa cechu krawieckiego

Obraz miasta po wyzwoleniu w 1945 r.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kolekcja zdjęć ukazujących Oborniki po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, w styczniu 1945 roku.
Nazwa kolekcji:

Obraz miasta po wyzwoleniu w 1945 r.

Liczba obiektów w kolekcji:

10

Właściciel:

Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Obraz miasta po wyzwoleniu w 1945 r.

Przedwojenne Harcerstwo na zdjęciach Romana Gierki

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Unikalny zbiór fotograficzny udostępniony przez pana Romana Gierkę (ur. w roku 1920). Dokumentacja przedwojennego okresu działalności obornickiego środowiska harcerskiego i aktywności młodzieży m.in. w drużynach żeglarskich.
Nazwa kolekcji:

Przedwojenne Harcerstwo na zdjęciach Romana Gierki

Liczba obiektów w kolekcji:

67

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Przedwojenne Harcerstwo na zdjęciach Romana Gierki

Nasze Oborniki - styczeń 2011

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Wydawnictwo prasowe w druku papierowym, wydawane jako miesięcznik. Tytuł pojawił się w styczniu 2011 roku, nakładem Urzędu Miejskiego w Obornikach. Redaktor Naczelny : Krzysztof Sroka, koordynator projektu: Krzysztof Nowacki. Pismo bezpłatne. Numer pilotażowy ze stycznia 2011 roku.
Nazwa kolekcji:

Nasze Oborniki - styczeń 2011

Liczba obiektów w kolekcji:

12

Właściciel:

Gmina Oborniki


Nazwa kolekcji:

Nasze Oborniki - styczeń 2011

Wiadomości Obornickie nr 6 z 7. 06. 1936 r.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Wiadomości Obornickie - czasopismo, gazeta wydawana w roku 1936 na teren ówczesnego powiatu obornickiego. Wydawnictwo poświęcone sprawom gospodarczym i społecznym. Numer 6 wydanie z dnia 7 czerwca 1936 r.
Nazwa kolekcji:

Wiadomości Obornickie nr 6 z 7. 06. 1936 r.

Liczba obiektów w kolekcji:

4

Właściciel:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu


Nazwa kolekcji:

Wiadomości Obornickie nr 6 z 7. 06. 1936 r.

Jerzy Straszewski - strażnik dziedzictwa historycznego

Przykład obiektów w grupie
Opis grupy
Jerzy Straszewski - emerytowany zasłużony pracownik obornickiego "Metalplastu". Uznany działacz i aktywista, pielęgnujący pamięć poprzednich pokoleń oborniczan. Autor wielu inicjatyw chroniących i popularyzujących dorobek lokalnej społeczności.
Nazwa grupy kolekcji:

Jerzy Straszewski - strażnik dziedzictwa historycznego

Liczba kolekcji w grupie:

0

Nazwa grupy kolekcji:

Jerzy Straszewski - strażnik dziedzictwa historycznego

Solidarność - droga do współczesności

Przykład obiektów w grupie
Opis grupy
Zbiór unikalnych kolekcji - dokumentacji tekstowych i fotograficznych ilustrujących lokalną historię tworzenia przemian ustrojowych, społecznych i gospodarczych w latach 80-90 - tych XX w.
Nazwa grupy kolekcji:

Solidarność - droga do współczesności

Liczba kolekcji w grupie:

5

Nazwa grupy kolekcji:

Solidarność - droga do współczesności

Powtórka z Powiatu

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Broszura wydana w marcu 1992 roku, jako zbiór informacji statystycznych i organizacyjno-geograficznych, charakteryzujących teren Obornik i dawnego Powiatu (do 1975 r.)
Nazwa kolekcji:

Powtórka z Powiatu

Liczba obiektów w kolekcji:

37

Właściciel:

Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Powtórka z Powiatu

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Oborniki
Copyright © 2017  |  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Małeckiego
Logo Mykk