Liczba obiektów w zbiorach: 14555
 • Najnowsze kolekcje
 • Popularne kolekcje
 • Polecane przez zespół redakcyjny
 • Kolekcje A-Z
 • Wyszukaj
  • Obiekty
  • Kolekcje
  Data obiektu:   do:
  Miejsce:
  Autor:
  Właściciel:
  Nazwa kolekcji:
  Właściciel kolekcji:
  Pochodzenie:
19 lipca 2022
Kronika obornickich Modelarzy

Bogata dokumentacja kronikarska grupy modelarzy lotniczych z lat 1965-70. czytaj więcej ›

13 czerwca 2022
Księga pamiątkowa Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach.

Uzupełnienie kronik szkolnych Liceum Ogólnokształcącego. Księga pamiątkowa tworzona w latach 1962 - 2008 jest zbiorem zapisów dotyczących ważnych wydarzeń i szczególnych okoliczności w życiu szkoły. czytaj więcej ›

10 maja 2022
Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej z lat 1981-94.

Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Obornikach. Część I - lata 1981 - 1994. czytaj więcej ›

29 kwietnia 2022
Kronika Szkoły w Dąbrówce Leśnej

Unikalna i bardzo stara kronika dawnej placówki szkolnej we wsi Dąbrówka Leśna k. Obornik. czytaj więcej ›

05 kwietnia 2022
Szkoła Podstawowa w Rożnowie - kronika

Kronikarski zbiór dokumentacji opisowej i fotograficznej opisujący powstanie nowej szkoły podstawowej w Rożnowie. czytaj więcej ›

 

Zespół Modelarstwa Lotniczego w Obornikach - kronika

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Druga połowa lat sześćdziesiątych XX w. owocowała utworzeniem w Obornikach przy Powszechnej Spółdzielni Spożywców (PSS "Społem") zespołu modelarstwa lotniczego dla dzieci i młodzieży.
Nazwa kolekcji:

Zespół Modelarstwa Lotniczego w Obornikach - kronika

Liczba obiektów w kolekcji:

505

Właściciel:

Tomasz Rojna


Nazwa kolekcji:

Zespół Modelarstwa Lotniczego w Obornikach - kronika

Festiwal Chórów - 65 lat Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Broszura wydana z okazji 65-lecia Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego, organizowanego w Poznaniu w dniach 26 - 29 września 1957 r. Wydawnictwo opisuje szczegółowo program występów, nazwy oraz nazwiska wykonawców z podziałem na miejsca i dni festiwalowe. Instytucją - głównym organizatorem było Zjednoczenie Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych, oddział w Poznaniu. Materiał udostępniony przez panią Aldonę Banik (z d. Thiel) z Obornik.
Nazwa kolekcji:

Festiwal Chórów - 65 lat Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego

Liczba obiektów w kolekcji:

15

Właściciel:

Aldona Banik


Nazwa kolekcji:

Festiwal Chórów - 65 lat Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego

Księga pamiątkowa LO 1962-2008

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Uzupełnienie wielu części kronik szkolnych. Księga pamiątkowa Liceum Ogólnokształcącego tworzona w latach 1962 - 2008 jest zbiorem zapisów dotyczących ważnych wydarzeń i szczególnych okoliczności w życiu szkoły.
Nazwa kolekcji:

Księga pamiątkowa LO 1962-2008

Liczba obiektów w kolekcji:

109

Właściciel:

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Księga pamiątkowa LO 1962-2008

Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Obornikach cz. 1 1981 - 1994

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Obornikach z lat 1981 - 1994.
Strony zawierają zapis odręczny wydarzeń z życia placówki wraz z ilustracjami zdjęciowymi i graficznymi.
Nazwa kolekcji:

Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Obornikach cz. 1 1981 - 1994

Liczba obiektów w kolekcji:

80

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Obornikach cz. 1 1981 - 1994

Kronika Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Leśnej

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Unikalna i bardzo stara kronika dawnej placówki szkolnej we wsi Dąbrówka Leśna k. Obornik.
Pierwsza część kroniki - od 1873 do 1918 roku pisana jest w języku niemieckim. W procesie przygotowania materiału udało się dokonać tłumaczenia tej części zapisu. Analiza treści kroniki umożliwia poszerzenie wiedzy o stanie oświaty i rzeczywistości wielkopolskiej wsi na przełomie XIX/XX wieku w warunkach zaboru niemieckiego (część niemieckojęzyczna) oraz w okresie międzywojennym i czasach PRL. Autorami pracy translatorskiej są : pan Horst Köhlert z Niemiec (odczytanie staroniemieckiego zapisu ręcznego), oraz pan Adam Maliński (tłumaczenia). Kronika została udostępniona przez panią Marię Lisek (nauczycielka placówki w Dąbrówce Leśnej).
Nazwa kolekcji:

Kronika Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Leśnej

Liczba obiektów w kolekcji:

292

Właściciel:

Maria Lisek


Nazwa kolekcji:

Kronika Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Leśnej

Szkoła Podstawowa w Rożnowie - kroniki

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kronikarski zbiór dokumentacji opisowej i fotograficznej opisujący powstanie nowej szkoły podstawowej w Rożnowie. Zapisy kroniki obejmują okres od przełomu lat 70/80, kiedy powstawała pilna potrzeba uzyskania nowej placówki edukacyjnej, aż do 1998 - kiedy po otwarciu nowej sali gimnastycznej, dokonano nadania imienia rożnowskiej szkole. W okresie budowy i uruchomienia nowych obiektów, dyrektorem jednostki oświatowej w Rożnowie była Stanisława Schiller. Budowa przypadała na trudny okres przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Ilustracja i opisy tego przedsięwzięcia doskonale obrazują realia organizacyjne i techniczne w jakich realizowano to zadanie. Dużo zdjęć z uroczystości otwarcia, najpierw szkoły, później sali gimnastycznej ale także obrazy z początku lat 80-ych XX w. oddają potrzebę i wagę przedsięwzięcia publicznego. Okres około 16 lat od podjęcia decyzji o budowie do uroczystego nadania imienia w 1998 roku wskazuje jak trudna była w realizacji budowa nowej szkoły w Rożnowie.
Nazwa kolekcji:

Szkoła Podstawowa w Rożnowie - kroniki

Liczba obiektów w kolekcji:

397

Właściciel:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie


Nazwa kolekcji:

Szkoła Podstawowa w Rożnowie - kroniki

Dożynki Gminne 2010 - Rożnowo

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Dokumentacja fotograficzna z uroczystości tradycyjnych Dożynek Gminnych, organizowanych przez Gminę Oborniki. Impreza odbywała się w Rożnowie w dniu 26 sierpnia 2010 roku. Serwis fotograficzny został udostępniony przez Dział Promocji Gminy Oborniki.
Nazwa kolekcji:

Dożynki Gminne 2010 - Rożnowo

Liczba obiektów w kolekcji:

50

Właściciel:

Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Dożynki Gminne 2010 - Rożnowo

Pamiętnik XV Zjazdu Kół Śpiewackich w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Broszura z zasobów archiwalnych Biblioteki Publicznej M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach, wydana z okazji XV zjazdu okręgu kół śpiewackich, który odbył się 4 lipca 1926 roku w Obornikach. Wydawnictwo ukazało się nakładem obornickiego Koła Śpiewackiego "Św. Cecylji" a wydrukowane było w drukarni Koszewski & Nawrocki w Obornikach.
Nazwa kolekcji:

Pamiętnik XV Zjazdu Kół Śpiewackich w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

32

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Pamiętnik XV Zjazdu Kół Śpiewackich w Obornikach

Techniczne plany budowlane z ... 1912 roku

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Jesienią 2021 roku podczas remontu dachu budynku obornickiego Liceum Ogólnokształcącego odnaleziono na olbrzymim strychu tegoż budynku sporą ilość starych dokumentacji technicznych, głównie opisujących obiekty budowlane na terenie Obornik. Kartonowe teczki i koperty z różnymi starymi materiałami trafiły do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Małeckiego w Obornikach, stanowiąc ciekawy zbiór artefaktów z przeszłości. Niniejsza kolekcja jest pierwszą próbką omawianych zbiorów. Stara, mocno zniszczona kartonowa teczka zawiera zestaw rysunków technicznych z okresu 1911 - 1914, opisujących do dziś istniejący budynek u zbiegu ulic Marsz. J. Piłsudskiego i Jagielońskiej. To właściwie zespół dwóch połączonych budynków. Dokumentacja oczywiście wykonana jest całkowicie ręcznie. Rysunki przedstawiają strukturę i wymiary szczegółowe budowli, jak również strukturę więźby dachowej a także stolarki okiennej i drzwiowej. Współcześnie próżno szukać już tamtych okien, tym bardziej ciekawa dokumentacja architektonicznych i wyposażeniowych szczegółów. Część opisowa dokumentacji jak też adnotacje umieszczone na rysunkach są w ówcześnie urzędowym języku niemieckim.
Nazwa kolekcji:

Techniczne plany budowlane z ... 1912 roku

Liczba obiektów w kolekcji:

63

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Techniczne plany budowlane z ... 1912 roku

Cech Rzemiosł Różnych - album pamiątkowy nr 1

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Zbiór fotograficzny - zawartość albumu nr 1, będącego częścią bogatej dokumentacji działalności Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach. Instytucja skupiająca i reprezentująca bardzo dużą grupę lokalnych małych i średnich zakładów rzemieślniczych, prywatnych przedsiębiorców z różnych branż gospodarczych w dziedzinach produkcji i usług. Niniejszy zbiór zdjęć ilustruje otwarcie sali rzemieślniczej w 1982 roku oraz obchody 30 - lecia Cechu Rzemiosł Różnych. Uroczystość odbyła się 15 września 1984 roku i obejmowała poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru, okazjonalne odznaczenia członków - osób zasłużonych, spotkanie okolicznościowe w sali domu rzemiosła. Ponadto w zbiorze znajdują się zdjęcia z późniejszych uroczystości w sali domu rzemiosła, np.: dzień kobiet, dzień seniora, itp.
Nazwa kolekcji:

Cech Rzemiosł Różnych - album pamiątkowy nr 1

Liczba obiektów w kolekcji:

99

Właściciel:

Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Cech Rzemiosł Różnych - album pamiątkowy nr 1

Parafia pw. św. Krzyża w Obornikach - 22.07.1977 r.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Zbiór zdjęć z uroczystości nawiedzenia obrazu NMP. w parafii św. Krzyża w Obornikach. Kolekcja została przygotowana na podstawie zdjęć z peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (Jasnogórskiej/Czarnej Madonny) w roku 1977, przyniesionych przez mieszkańców Obornik jako pokłosie ogłoszenia publicznego.
Wszystkim, którzy zdjęcia przynieśli DZIĘKUJEMY !
Nazwa kolekcji:

Parafia pw. św. Krzyża w Obornikach - 22.07.1977 r.

Liczba obiektów w kolekcji:

62

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Parafia pw. św. Krzyża w Obornikach - 22.07.1977 r.

Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Obornikach - 19.07.1977

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kolekcja została przygotowana na podstawie zdjęć z peregrynacji w roku 1977 przyniesionych przez mieszkańców Obornik jako pokłosie ogłoszenia publicznego.
Nazwa kolekcji:

Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Obornikach - 19.07.1977

Liczba obiektów w kolekcji:

30

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Obornikach - 19.07.1977

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach - 24.07.1977

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kolekcja została przygotowana na podstawie zdjęć z peregrynacji w roku 1977 przyniesionych przez mieszkańców Obornik jako pokłosie ogłoszenia publicznego.
Nazwa kolekcji:

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach - 24.07.1977

Liczba obiektów w kolekcji:

63

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach - 24.07.1977

Stara cegielnia i glinianki.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Obrazy fotograficzne ukazujące wspomnienie dawnej świetności lokalnego przemysłu ceramiki budowlanej. Zdjęcia ilustrują ruiny zakładu produkującego cegłę z pozyskiwanej na miejscu gliny. Otaczające cegielnię zbiorniki wodne przy ulicy Gołaszyńskiej, to dawne wyrobiska - kopalnie gliny - surowca do produkcji cegły. Po latach przyroda tworzy w tym miejscu własną, naturalną przestrzeń.
Nazwa kolekcji:

Stara cegielnia i glinianki.

Liczba obiektów w kolekcji:

36

Właściciel:

Andrzej Gintrowicz


Nazwa kolekcji:

Stara cegielnia i glinianki.

Solidarność - historia budowana w 1989 roku.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Fotografie ilustrujące wiec - spotkanie publiczne działaczy obornickiego Komitetu Obywatelskiego Solidarności z mieszkańcami miasta na Rynku. Zgromadzenie odbyło się przed pamiętnymi wyborami parlamentarnymi w roku 1989. Na trybunie m.in. Julian Kubiak, Zbigniew Piasecki, Błażej Stasiak, także zaproszona ze struktur wojewódzkich - Hanna Suchocka.
Nazwa kolekcji:

Solidarność - historia budowana w 1989 roku.

Liczba obiektów w kolekcji:

22

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Solidarność - historia budowana w 1989 roku.

Środowisko naturalne ziemi obornickiej

Przykład obiektów w grupie
Opis grupy
Walorów naturalnego środowiska Obornik nie trzeba naszym mieszkańcom i wszystkim odwiedzającym zachwalać. Jednak bywa, że szybko następują pozytywne zmiany w obszarze przyrody i infrastruktury. Aby przekonać się jak zmienia się obraz otoczenia, warto spojrzeć na ilustracje z przeszłości bliższej i dalszej.
Nazwa grupy kolekcji:

Środowisko naturalne ziemi obornickiej

Liczba kolekcji w grupie:

2

Nazwa grupy kolekcji:

Środowisko naturalne ziemi obornickiej

Oborniki w strofach zaklęte

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Fotograficzne wspomnienie spotkania poetycko - muzycznego p.t. "Oborniki w strofach zaklęte", które odbyło się 19 czerwca 2007 roku w sali obornickiej Biblioteki Publicznej.
Spotkanie połączone było z rozstrzygnięciem konkursu dla dzieci i młodzieży, dotyczącego Obornik.
Nazwa kolekcji:

Oborniki w strofach zaklęte

Liczba obiektów w kolekcji:

38

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Oborniki w strofach zaklęte

Towarzystwo Literackie "Poetycki Wędrowiec"

Przykład obiektów w grupie
Opis grupy
Istniejąca przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach od września 2006 roku grupa pasjonatów i entuzjastów kultury słowa, poezji, literatury i muzyki, aktywnie wpisuje się w dorobek życia kulturalnego ziemi obornickiej.
Nazwa grupy kolekcji:

Towarzystwo Literackie "Poetycki Wędrowiec"

Liczba kolekcji w grupie:

0

Nazwa grupy kolekcji:

Towarzystwo Literackie "Poetycki Wędrowiec"

Pamiątkowy medal przekazany przez Lecha Czabana dla Biblioteki Publicznej M. i Gm. w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Fotograficzne wspomnienie uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Bibliotekarza - 8 maja 2014 roku. Okolicznością szczególną było oficjalne przekazanie unikalnego egzemplarza pamiątkowego medalu wybitego dla Antoniego Małeckiego. Medal na ręce pani dyrektor Krystyny Eichler przekazał Lech Czaban. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Tomasz Szrama oraz przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Drewicz. Podczas spotkania okolicznościowy wykład na temat profesora Antoniego Małeckiego wygłosił Zbigniew Adamczewski.
Nazwa kolekcji:

Pamiątkowy medal przekazany przez Lecha Czabana dla Biblioteki Publicznej M. i Gm. w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

65

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Pamiątkowy medal przekazany przez Lecha Czabana dla Biblioteki Publicznej M. i Gm. w Obornikach

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Oborniki
Copyright © 2017  |  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Małeckiego
Logo Mykk