Liczba obiektów w zbiorach: 11177
 • Najnowsze kolekcje
 • Popularne kolekcje
 • Polecane przez zespół redakcyjny
 • Kolekcje A-Z
 • Wyszukaj
  • Obiekty
  • Kolekcje
  Data obiektu:   do:
  Miejsce:
  Autor:
  Właściciel:
  Nazwa kolekcji:
  Właściciel kolekcji:
  Pochodzenie:
23 kwietnia 2021
650-lecie miasta Oborniki

W 1989 roku przypadała okrągła rocznica 650-lecia miasta Oborniki. Z tej okazji władze miejskie i podległe instytucje zrealizowały program uroczystych obchodów rocznicowych. czytaj więcej ›

14 kwietnia 2021
Lasy Rożnowickie - Wielkopolski Katyń

Lasy rożnowickie to miejsce tragicznych wydarzeń z okresu II Wojny Światowej. Na obszarze około 3 ha znajduje się 19 zbiorowych mogił. Szacuje się, że okupant niemiecki zamordował tutaj około 12 000 obywateli polskich. czytaj więcej ›

30 marca 2021
Uroczystość nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Obornikach

Uroczystość nadania imienia szkoły odbyła się 20 listopada 2007 roku. Gimnazjum otrzymało imię patrona - światowej agendy ONZ do spraw dzieci - UNICEF. czytaj więcej ›

19 marca 2021
Wspomnienie Szkoły Rolniczej w Kiszewie

Niewielka osobna kronika z zasobów archiwalnych Szkoły Podstawowej w Kiszewie, opisująca funkcjonowanie otwartej w 1958 roku Szkoły Przysposobienia Rolniczego. czytaj więcej ›

09 marca 2021
Szkoła Podstawowa w Kiszewie - kronika

Kronikarski zapis faktów z życia placówki oświatowej stopnia podstawowego w Kiszewie. Zeszyt formatu A4 zapisany ręcznie, uzupełniony zdjęciami biało - czarnymi. czytaj więcej ›

 

Lasy Rożnowickie - Wielkopolski Katyń.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Lasy Rożnowickie - Wielkopolski Katyń.
W październiku 1939 r. w lasach rożnowickich koło Obornik hitlerowcy rozpoczęli masowe egzekucje na Polakach. Pierwszymi ofiarami byli nerwowo chorzy ze szpitala w Owińskach pod Poznaniem. Pensjonariusze szpitala zabici zostali wg ideologii nazistowskiego planu T4, który początkował usunięcie ze społeczeństwa osób niedołężnych niepełnosprawnych oraz wdrożenie komór gazowych podczas niemieckiego ludobójstwa. Ofiary do rożnowskich lasów przywożono najczęściej popołudniami, samochodami ciężarowymi, których część załadunkowa była zabezpieczona brezentem. Poprzedzał je samochód osobowy z kilkoma SS-manami. Po wjeździe do lasu więźniowie byli wypędzani z ciężarówki oraz zaganiani w pobliże wykopanego dołu, po czym na komendę oficera SS zostali rozstrzeliwani przez niemieckich żołnierzy. Jeden ze świadków zeznał że w końcu 1939 r. zauważył ponad 20 grobów zrównanych z powierzchnią gruntu o rozmiarach około 3x2 m niestarannie zamaskowanych darnią. Z relacji przygodnych świadków oraz dowodów rzeczowych wynika, że w masowych grobach znajdowali się mężczyźni, kobiety oraz dzieci. Polacy zatrudnieni w okresie okupacji do prac leśnych znajdowali w miejscu zbrodni drobne przedmioty między innymi: grzebień, spinkę do włosów, guziki, przybory toaletowe, pęki włosów czy fragmenty listów.
Nazwa kolekcji:

Lasy Rożnowickie - Wielkopolski Katyń.

Liczba obiektów w kolekcji:

84

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Lasy Rożnowickie - Wielkopolski Katyń.

Nadanie imienia "UNICEF" Gimnazjum nr 1

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Uroczystość nadania imienia szkoły odbyło się 20 listopada 2007 roku. Gimnazjum otrzymało imię patrona - światowej agendy ONZ do spraw dzieci - UNICEF. Główna część uroczystości obejmowała oficjalne powitania, przemowy okolicznościowe, przekazanie sztandaru oraz przyrzeczenie uczniów. Wiele zaproszonych delegacji instytucji i placówek oświatowych przekazało gratulacje i upominki dla szkoły na ręce pani dyrektor Justyny Bartol - Janasek.
Uroczystość zwieńczyła część artystyczna, po czym uczestników zaproszono na poczęstunek. Uroczystości towarzyszyła wystawa tematyczna dotycząca UNICEF oraz Afryki.
Nazwa kolekcji:

Nadanie imienia "UNICEF" Gimnazjum nr 1

Liczba obiektów w kolekcji:

130

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Nadanie imienia "UNICEF" Gimnazjum nr 1

Szkoła Podstawowa w Kiszewie - kronika z lat 1945 - 88.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kronikarski zapis faktów z życia placówki oświatowej stopnia podstawowego w Kiszewie. Zeszyt formatu A4 zapisany ręcznie, uzupełniony zdjęciami biało - czarnymi. Przekrojowy dokument ilustrujący funkcjonowanie szkoły, od momentu uruchomienia działalności po zakończeniu wojny w 1945 roku, aż do jesieni 1988 roku.
Nazwa kolekcji:

Szkoła Podstawowa w Kiszewie - kronika z lat 1945 - 88.

Liczba obiektów w kolekcji:

188

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Szkoła Podstawowa w Kiszewie - kronika z lat 1945 - 88.

Henryk Borowicz - nauczyciel i społecznik

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kolekcja z dokumentacji archiwów bibliotecznych, uzupełniona o materiały prywatne rodziny, stanowi przybliżenie postaci Henryka Borowicza. Osoby wyrazistej i zasłużonej dla Obornik w trudnych czasach rzeczywistości XX wieku. Biograficzny zapis z artykułu prasowego jako wspomnienie pośmiertne w prasie lokalnej dopełnia ilustracje zdjęciowe. Osobną całością kolekcji jest sporządzona przez Pana Henryka Borowicza krótka kronika, opisująca czas wyzwolenia Obornik i trudnych początków życia miasta po wyzwoleniu w 1945 roku.
Nazwa kolekcji:

Henryk Borowicz - nauczyciel i społecznik

Liczba obiektów w kolekcji:

41

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Henryk Borowicz - nauczyciel i społecznik

Z życia obornickich formacji harcerskich - lata 60/70/80 XX w. Cz.II

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Pamiątkowy album, część druga - obszerna dokumentacja fotograficzna ilustrująca działalność hufca ZHP w obrębie Powiatu Obornickiego z lat 1966 - 1988. Część II albumu, jako dalszy ciąg części udostępnionej wcześniej, zawiera wspomnienia z imprez, apelów okolicznościowych, zgrupowań świątecznych i obozów wakacyjnych. Na zdjęciach widnieją osoby znane i zasłużone dla obornickich organizacji harcerskich (m.in. hm Jan Marszał, druhna Maria Matczuk, druh Marian Krajniak, druh Władysław Ruks, druh Jan Molski, druhna Barbara Bacic, druh Tadeusz Gaertner).
Nazwa kolekcji:

Z życia obornickich formacji harcerskich - lata 60/70/80 XX w. Cz.II

Liczba obiektów w kolekcji:

21

Właściciel:

Barbara Bacic-Gaetrner


Nazwa kolekcji:

Z życia obornickich formacji harcerskich - lata 60/70/80 XX w. Cz.II

Obornickie Zeszyty Historyczno Kulturalne", nr 10/2019

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Elektroniczna wersja obornickiego biuletynu pt. "Obornickie Zeszyty Historyczno Kulturalne", nr 10.
Nazwa kolekcji:

Obornickie Zeszyty Historyczno Kulturalne", nr 10/2019

Liczba obiektów w kolekcji:

125

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Obornickie Zeszyty Historyczno Kulturalne", nr 10/2019

Państwowe Przedszkole nr 2 w Obornikach - lata 80 XXw.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Dokumentacja działalności obornickiej placówki oświatowej - Państwowego Przedszkola nr 2. Zeszyt stanowiący drugą część zapisów i zdjęć obejmuje lata 1985 - 1988. Krótkie opisy wybranych wydarzeń wraz ze sporą ilustracją fotograficzną stanowią okazję do poznania lub wspomnienia przedszkolnego życia obornickich dzieci i personelu placówki w latach 80 XX w.
Nazwa kolekcji:

Państwowe Przedszkole nr 2 w Obornikach - lata 80 XXw.

Liczba obiektów w kolekcji:

77

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Państwowe Przedszkole nr 2 w Obornikach - lata 80 XXw.

Miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w powiecie Oborniki

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Obeliski, nagrobki i pomniki upamiętniające Powstańców Wielkopolskich na terenie Obornik i powiatu.
Nazwa kolekcji:

Miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w powiecie Oborniki

Liczba obiektów w kolekcji:

23

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w powiecie Oborniki

Przydrożne krzyże i kapliczki Powiatu Obornickiego.

Przykład obiektów w grupie
Opis grupy
Obszerne zestawienie opisanych fotografii, ilustrujące zewnętrzne, przydrożne miejsca kultu religijnego (krzyże, figury i kapliczki) na terenie Powiatu Obornickiego. Autorem niniejszego zbioru dokumentacji jest Henryk Wojtysiak - regionalista, pasjonat gromadzenia dokumentów życia społecznego ziemi obornickiej.
Od momentu przyjęcia chrześcijaństwa w naszym kraju powszechnie zaczęto stawiać przydrożne krzyże
i kapliczki. Krzyże stawiano w określonych intencjach błagalnych, dziękczynnych oraz pokutnych.
Były i są znakiem wiary, ale przez wieki pełniły osobliwe funkcje. Najważniejszą z nich była ochrona przed złem. Dlatego stawiano je na rozstajach dróg, na końcu wioski, by siły nieczyste nie mogły się tam wedrzeć. Najwięcej krzyży stawiano w XVII wieku, kiedy katolicy byli represjonowani. Był to czas po wojnach napoleońskich, po Wiośnie Ludów i po uwłaszczeniu chłopów. Wolni chłopi dziękowali Panu Bogu za swoją wolność. Żadna z kapliczek nie powstała przypadkowo, każda do czegoś nawiązuje i przypomina o jakimś zdarzeniu. Kapliczki stawiane były też przez szlachtę, klasztory i proboszczów. W czasach kiedy kościołów było mało, stanowiły one w danej wsi miejsce kultu. Przy figurach odbywały się różne nabożeństwa np. odprawiano majowe, odmawiano różaniec, święcono potrawy w okresie Wielkanocnym. Krzyże i kapliczki otaczano wielką czcią. Przechodzący obok świętej figury przyklękał, robił znak krzyża świętego. Mężczyzna zdejmował czapkę, a co bardziej religijni całowali krzyż, prosząc Najwyższego
o błogosławieństwo. Krzyż czy kapliczka były od zawsze chlubą wsi, świadczące o pobożności mieszkańców.
Nazwa grupy kolekcji:

Przydrożne krzyże i kapliczki Powiatu Obornickiego.

Liczba kolekcji w grupie:

3

Nazwa grupy kolekcji:

Przydrożne krzyże i kapliczki Powiatu Obornickiego.

Prof. Antoni Małecki - patron Biblioteki Publicznej w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Profesor Antoni Małecki (1821 – 1913) - wielki autorytet naukowy w zakresie językoznawstwa, literatury, heraldyki, pisarstwa, krytyki literackiej. Syn ziemi obornickiej, urodzony w Objezierzu. Ścieżki edukacyjne Antoniego Małeckiego wiodły go przez uczelnie Poznania, Berlina, Krakowa, Innsbrucku, Lwowa. Autor znakomitych dzieł podręcznikowych („Gramatyka języka polskiego”), poetyckich (komedia: „Grochowy wieniec”, tragedia: „List żelazny”) a także przekładów dzieł Sofoklesa. Wykładowca m.in. Uniwersytetu Jagielońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego. Pełniąc m.in. zaszczytną funkcję kuratora Instytutu (Biblioteki) Ossolińskich we Lwowie, za życia stał się pomnikową postacią. W 1901 roku, z okazji 80-tych urodzin Małeckiego Uniwersytet Lwowski uhonorował go jubileuszowym medalem. W zasobach archiwów Biblioteki Publicznej istnieje egzemplarz czasopisma "Kłosy" nr 455 z 1874 roku, zawierający obszerny materiał poświęcony naszemu patronowi Antoniemu Małeckiemu, pióra J. I. Kraszewskiego. W udostępnionej kolekcji przedstawiamy strony czasopisma "Kłosy" zawierające niniejszy materiał tekstowy wraz z ryciną prasową, wykonaną na podstawie ówczesnej fotografii A. Małeckiego. Kolekcja zawiera także trzy inne fotogramy postaci naszego Patrona, jak również ilustrację miejsca pochówku na Cmentarzu Łyczakowskim. Ciekawym dopełnieniem dokumentów jest schemat genealogiczny Antoniego Małeckiego, przygotowany i udostępniony przez Zbigniewa Adamczewskiego.
Nazwa kolekcji:

Prof. Antoni Małecki - patron Biblioteki Publicznej w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

17

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Prof. Antoni Małecki - patron Biblioteki Publicznej w Obornikach

Z życia obornickich formacji harcerskich - lata 50/60 XX w. Cz.I

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Pamiątkowy album - obszerna dokumentacja fotograficzna ilustrująca działalność hufca ZHP w obrębie Powiatu Obornickiego z lat 1957 - 1987. Część I albumu zawiera wspomnienia z apelów okolicznościowych, zgrupowań świątecznych i obozów wakacyjnych. Na zdjęciach widnieją osoby znane i zasłużone dla obornickich organizacji harcerskich (m.in. hm Jan Marszał, druhna Maria Matczuk, druh Marian Krajniak, druh Władysław Ruks, druh Jan Molski).
Nazwa kolekcji:

Z życia obornickich formacji harcerskich - lata 50/60 XX w. Cz.I

Liczba obiektów w kolekcji:

108

Właściciel:

Barbara Bacic-Gaetrner


Nazwa kolekcji:

Z życia obornickich formacji harcerskich - lata 50/60 XX w. Cz.I

Cmentarze ziemi obornickiej

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Prezentacja miejsc pochówku - cmentarzy współczesnych i zapomnianych z terenu Powiatu Obornickiego. Obszerny przegląd zawiera także miejsca straceń i mogił zbiorowych z okresu II wojny światowej jak też pochówku oraz upamiętnienia wybitnych postaci i osób zasłużonych dla ziemi obornickiej. Kolejność fotogramów ustalona w porządku alfbetycznym. Zebrany materiał dokumentujący obornickie nekropolie jest owocem wieloletniej pracy obornickiego regionalisty Henryka Wojtysiaka.
Nazwa kolekcji:

Cmentarze ziemi obornickiej

Liczba obiektów w kolekcji:

275

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Cmentarze ziemi obornickiej

Gazeta Obornicka z 31 sierpnia 1939 roku

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Gazeta Obornicka z 1939 r. Ukazywała się w Obornikach, Rogoźnie, Murowanej Goślinie i Ryczywole od 17 czerwca 1936 do sierpnia 1939 r – wybuchu II wojny światowej.
Nazwa kolekcji:

Gazeta Obornicka z 31 sierpnia 1939 roku

Liczba obiektów w kolekcji:

2

Właściciel:

Biblioteka Narodowa/Polona.pl


Nazwa kolekcji:

Gazeta Obornicka z 31 sierpnia 1939 roku

Malarstwo ze zbiorów Biblioteki Publicznej

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Przykłady prac malarskich autorów wielkopolskich, którzy brali udział w plenerach i konkursach artystycznych, organizowanych w latach osiemdziesiątych XX w. na terenie Gminy Oborniki, np. w Objezierzu. Owoce tych spotkań artystycznych w postaci licznych obrazów, w dużej części zostały przekazane naszej Bibliotece.
Nazwa kolekcji:

Malarstwo ze zbiorów Biblioteki Publicznej

Liczba obiektów w kolekcji:

20

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Malarstwo ze zbiorów Biblioteki Publicznej

Witold Mieczysław Thiel - przedwojenny harcerz z Obornik

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Witold Thiel - Urodził się 1 stycznia 1918 roku w Obornikach, syn mistrza malarskiego i kupca (późniejszego uczestnika Powstania Wielkopolskiego 1918/1919), Maksymiliana i Anny z d. Walicht. Witold był najmłodszym synem w rodzinie. Uczył się w Szkole Powszechnej Nr 1, następnie w Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym w Obornikach, gdzie ukończył 4 klasę. Równocześnie pobierał prywatne lekcje gry fortepianowej.
W roku szkolnym 1938 -1939 pobierał naukę w Państwowym Konserwatorium Muzycznym
w Poznaniu.
Dorywczo pomagał rodzicom w prowadzeniu księgarni i sklepu papierniczego (Rynek 5).
Z harcerstwem związał się będąc uczniem szkolnym, wstępując do DH im. Stefana Czarnieckiego. Od 1932 roku należał do miejscowej Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. Posiadał stopień harcerski ćwika. W Kiekrzu odbył kurs wioślarski i żeglarski.
Nazwa kolekcji:

Witold Mieczysław Thiel - przedwojenny harcerz z Obornik

Liczba obiektów w kolekcji:

39

Właściciel:

Aldona Banik


Nazwa kolekcji:

Witold Mieczysław Thiel - przedwojenny harcerz z Obornik

Piłka ręczna w Obornikach - 1970-2014

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kolekcja zdjęć obornickich zespołów piłki ręcznej w latach od 1970 do 2014. Zestaw przygotowany i przekazany przez Obornickie Centrum Sportu. Opis fotogramów - Tadeusz Ratajczak. Autor większości zdjęć i edycja graficzno-opisowa - W/J. Janasek.
Nazwa kolekcji:

Piłka ręczna w Obornikach - 1970-2014

Liczba obiektów w kolekcji:

21

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Piłka ręczna w Obornikach - 1970-2014

Oborniker Kreiszeitung - styczeń 1905

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Lokalne wydawnictwo prasowe pt. "Oborniker Kreiszeitung". Niemieckojęzyczna gazeta powiatu obornickiego. Wydania kilku numerów ze stycznia 1905 roku.
Nazwa kolekcji:

Oborniker Kreiszeitung - styczeń 1905

Liczba obiektów w kolekcji:

24

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Oborniker Kreiszeitung - styczeń 1905

Illustrierer Familien Freund - Ilustrowany Przyjaciel Rodzin - 1907 r.

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Niemieckojęzyczna gazeta ilustrowana dla czytelników ówczesnego powiatu obornickiego (... "fur den Kreis Obornik"). Numer datowany na 16 czerwca 1907 roku zawiera 8 stron tekstów urozmaiconych grafiką sitodrukową, stanowiącą wówczas popularny ekwiwalent reprodukcji fotograficznych w druku gazetowym.
Nazwa kolekcji:

Illustrierer Familien Freund - Ilustrowany Przyjaciel Rodzin - 1907 r.

Liczba obiektów w kolekcji:

8

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Illustrierer Familien Freund - Ilustrowany Przyjaciel Rodzin - 1907 r.

Uroczystość nadania imienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
W dniu 15 września 1989 roku, w ramach obchodów 650 lecia Obornik, miała miejsce szczególna uroczystość dla obornickiej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej. Tego dnia zostało nadane imię Antoniego Małeckiego. W budynku bibliotecznym gospodarze przygotowali okolicznościowe wystawy. Odbyła się biesiada literacka a przedtem życie i twórczość Antoniego Małeckiego przedstawił prof. dr hab. Lech Słowiński. Kulminacyjnym momentem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej postaci Patrona. Uroczystość stanowiła podkreślenie wagi funkcjonowania Biblioteki Publicznej, promując także wspaniałą postać prof. Antoniego Małeckiego - wielce zasłużonego dla kultury, syna ziemi obornickiej.
Nazwa kolekcji:

Uroczystość nadania imienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji:

31

Właściciel:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach


Nazwa kolekcji:

Uroczystość nadania imienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Oborniki
Copyright © 2017  |  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Małeckiego
Logo Mykk