Nazwa kolekcji: Powstaniec - Edmund Pietz

Liczba obiektów w kolekcji: 26

Pochodzenie: Osoby prywatne

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 1918-1985

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/102/powstaniec-edmund-pietz

Kolekcja pamiątek dot. uczestnika Powstania Wielkopolskiego - żołnierza Edmunda Pietza.
Rodzice: Franciszek, Michalina Chałasińska. Urodzony: 1900-09-14, Maniewo, gmina Oborniki. Pietz po skończonej wojnie niemieckiej wrócił do Maniewa i potem w dniu 05.01.1919 r. zgłosił się jako ochotnik do Obornickiej kompani powstańczej. W dniu 06.01.1919 r. wyruszył z kompanią obornicką na powstanie pod Chodzież, brał udział w walkach pod Romanowem, Dałkowicami, Bieleniem, Rosko i Czarnkowem. Pietz był walecznym powstańcem, brał udział w prawie wszystkich patrolach i podchodach. Brał udział w wojnie 1939 r. jako żołnierz pod Kutnem i potem siedział w niewoli niemieckiej, aż do oswobodzenia (...).
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (Uchwała Rady Państwa nr: 02.26-0.51 z dnia 1958-02-26). Ponadto odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1970-01-10), oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983-11-30).
Jednostka wojskowa: Kompania Obornicka. Status/stopień: podporucznik mianowany - uchwała W 4/72 .

Źródła:
    • Kucner Alfred (oprac.), Powstanie Wielkopolskie w powiecie obornickim i walki nad Notecią w r. 1918/19, Oborniki 1939
    • Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym  
    • Kucner Alfred, Powstanie Wielkopolskie w powiecie obornickim i walki nad Notecią w r. 1918/19, Oborniki 1939  
    • Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 4/72

Zdjęcia i dokumenty do repozytorium historycznego Biblioteki Publicznej M. i Gm. Oborniki udostępnione zostały przez rodzinę.