Nazwa kolekcji: Obornickie Zeszyty Historyczno - Kulturalne nr 04/2017

Liczba obiektów w kolekcji: 112

Pochodzenie: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 03.2017 – 04.2017

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/105/obornickie-zeszyty-historyczno-kulturalne-nr-04-2017

Elektroniczna wersja obornickiego biuletynu pt. "Obornickie Zeszyty Historyczno Kulturalne" , nr 4.