Nazwa kolekcji: Obornickie Zeszyty Historyczno - Kulturalne nr 05/2017

Liczba obiektów w kolekcji: 112

Pochodzenie: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 01.2018 – 02.2018

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/106/obornickie-zeszyty-historyczno-kulturalne-nr-05-2017

Elektroniczna wersja obornickiego biuletynu pt. "Obornickie Zeszyty Historyczno Kulturalne", nr 5.