Nazwa kolekcji: Obornickie Zeszyty Historyczno - Kulturalne nr 06/2017

Liczba obiektów w kolekcji: 111

Pochodzenie: Urząd Miejski w Obornikach

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 2017

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/107/obornickie-zeszyty-historyczno-kulturalne-nr-06-2017

Elektroniczna wersja obornickiego biuletynu pt. "Obornickie Zeszyty Historyczno Kulturalne", nr 6.