Nazwa grupy: Z życia obornickiego LO

Liczba kolekcji w grupie: 3

Adres grupy kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/grupa-kolekcji/12/z-zycia-obornickiego-lo

Grupa kolekcji dokumentów obrazowych i tekstowych udostępnionych przez szkołę lub osoby związane z nią (np. absolwenci), dotyczące bogatej historii naszego ogólniaka. Grupa rozwojowa.