Nazwa grupy: Prasa lokalna

Liczba kolekcji w grupie: 59

Adres grupy kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/grupa-kolekcji/124/prasa-lokalna

Kolekcje starych wydawnictw prasowych z regionu Obornik. Unikalne źródła wiedzy o dawniejszych okresach w Obornikach i na terenie ziemi obornickiej - m. in. dawnego powiatu. Cenne informacje w zakresie rozwoju gospodarczego, kulturalnego, zjawisk społecznych. Kolekcje zawierają przedwojenne tytuły prasowe z zasobów archiwalnych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach oraz Biblioteki Narodowej, np. : "Orędownik Urzędowy Powiatu Obornickiego" z lat 20 30 XX w, "Gazeta Obornicka" z lat 30 XX w.