Nazwa kolekcji: Kronika miasta powiatowego Oborniki - Burmistrz Michał Maćkowiak, 1926 r.

Liczba obiektów w kolekcji: 33

Pochodzenie: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 03.1926

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/129/kronika-miasta-powiatowego-oborniki-burmistrz-michal-mackowiak-1926-r

Kronika miasta powiatowego Oborniki, Oborniki 1926. Kronika Obornik napisana i wydana przez Burmistrza Obornik Michała Maćkowiaka. Druk wykonany przez : Drukarnia Nakładowa J. Kawalera w Szamotułach. Objętość : 30 stron tekstowych. Syntetyczny obraz miasta w latach 20 XX w.