Nazwa kolekcji: Kronika miasta powiatowego Oborniki

Liczba obiektów w kolekcji: 33

Pochodzenie: Biblioteka Narodowa, adres: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obronikach, Biblioteka Narodowa

Data kolekcji: 03.1926

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/129/kronika-miasta-powiatowego-oborniki

Kronika miasta powiatowego Oborniki, Oborniki 1926. Kronika Obornik napisana i wydana przez Burmistrza Obornik Michała Maćkowiaka. Druk wykonany przez : Drukarnia Nakładowa J. Kawalera w Szamotułach. Objętość : 30 stron tekstowych. Syntetyczny obraz miasta w latach 20 XX w.