Nazwa kolekcji: Heimatkunde des Kreises Obornik, 1901.

Liczba obiektów w kolekcji: 20

Pochodzenie: Biblioteka Narodowa, adres: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Właściciel: Biblioteka Narodowa

Data kolekcji: 1901

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/137/heimatkunde-des-kreises-obornik-1901

Heimatkunde des Kreises Obornik: unter Benutzung amtlicher Quellen (Lokalna historia Obornik na podstawie oficjalnych źródeł) wydana w 1901. Autor : A. Gollnick.