Nazwa kolekcji: Mieczysław Łukanowski - zasłużony i szanowany oborniczanin

Liczba obiektów w kolekcji: 16

Pochodzenie: Osoby prywatne

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 2014

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/151/mieczyslaw-lukanowski-zasluzony-i-szanowany-oborniczanin

Mieczysław Łukanowski (1896 – 1965) (opracowanie biogramu – Roman Gierka)

 

Uczestnik Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Działacz społeczny.

Urodził się 24 września 1896 w Berlinie w rodzinie Stanisława i Heleny. Nie wiadomo gdzie i kiedy zdobył wykształcenie ogólne i zawodowe w zakresie stolarstwa. W wolnej Polsce zdał egzamin mistrzowski. Nie ustalono w jakiej jednostce brał udział w I wojnie światowej po stronie niemieckiej. Następnie brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 - kompania Inowrocław. W latach pięćdziesiątych został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. W 1920 roku przeprowadził się do Obornik, gdzie prowadził własny, nowoczesny zakład stolarski przy ul. Ogrodowej 4. Należy podkreślić, że Mieczysław Łukanowski wyszkolił wielu znakomitych fachowców. Niektórzy z nich zdali egzamin mistrzowski. W tym okresie bardzo dużo czasu poświęcał pracy społecznej, m.in. w Towarzystwie Powstańców i Wojaków oraz Bractwie Kurkowym. Był członkiem założycieli Towarzystwa Naukowego w Obornikach - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (według protokółu organizacyjnego z dnia 11 czerwca 1934 r.). Towarzystwo to było właścicielem Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Humanistycznego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach. Szkoła ta rozpoczęła działalność z dniem 22 sierpnia 1934 roku i trwała do czasu wybuchu wojny (do tej szkoły uczęszczał jego najstarszy syn, Zdzisław). Mieczysław Łukanowski pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Powiatowego Stronnictwa Narodowego 1. i 2. kadencji. W roku 1939 nie został zmobilizowany. W końcu tegoż roku okupant skonfiskował jego przedsiębiorstwo i urząd pracy (Arbeitsamt) skierował go do firmy Ruth Baufeld (po wojnie Fabryka Mebli S. A.), gdzie

do końca działań wojennych pełnił funkcję kierownika (majstra) stolami. Produkowano tam części do samolotów ze specjalnej sklejki drewnianej. Po okupacji niemieckiej jako pierwszy swą działalność rozpoczął w dniu 26 stycznia 1945 roku Komitet Obywatelski na czele którego stanął Mieczysław Łukanowski. Pełnił on funkcję starosty powiatowego do 16 lutego 1946 roku, w którym to dniu złożył rezygnację. Funkcję pierwszego legalnego przedstawiciela Rządu RP na powiat obornicki sprawował Bolesław Pleśniarski, przedwojenny nauczyciel, który przybył do Obornik w charakterze pełnomocnika Rządu i objął stanowisko starosty powiatowego po Mieczysławie Łukanowskim. Mieczysław Łukanowski zawarł związek małżeński w 1921 roku z Marią z Kowalewiczów (22.05.1901 - 22.05.1991), z którą miał pięcioro dzieci: Zdzisława Wojciecha, Genowefę, Felicję, Irenę i Bolesława. Wielce zasłużony i szanowany Mieczysław Łukanowski zmarł w Obornikach w dniu 24 kwietnia 1965 roku w wieku 69 lat i został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym. Był przede wszystkim prawym człowiekiem i takim pozostanie w pamięci oborniczan.

 

Źródła:

 

1. Akta Komisji Weryfikacyjnej Zarządu Okręgowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację

w Poznaniu, nr ewidencyjny 472025.

2. Dzieje Obornik, Praca zbiorowa pod redakcją Czesława Łuczaka. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 1990, s.212.

3. Informacje Bolesława Łukanowskiego i Felicji Seweryn z d. Łukanowska.

4. Księga urodzeń USC w Obornikach Nr 189/1924 z dnia 26 lipca 1924 r.

5. Księga zgonów USC w Obornikach Nr 49/1965 z dnia 24 kwietnia 1965 r.

6. Sprawozdanie Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Humanistycznego im. Stanisława Wyspiańskiego

w Obornikach za lata od 1934/35 do 1938/39. Oborniki 1939. Nakładem Towarzystwa Naukowego Sp. z o. o. w Obornikach.