Nazwa kolekcji: Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Obornikach 1952 - 1967

Liczba obiektów w kolekcji: 65

Pochodzenie: Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 1952-1967

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/162/kronika-publicznej-biblioteki-pedagogicznej-w-obornikach-1952-1967

Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Obornikach, która rozpoczęła swoją działalność w 1952 roku. Celem działania placówki od początku jej istnienia jest wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, oraz działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, innych placówek oświatowych. Oprócz gromadzenia zbiorów prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną, inspiruje i promuje edukację czytelniczą i medialną. Organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.