Nazwa kolekcji: Opisanie Księztwa poznańskiego 1846 rok

Liczba obiektów w kolekcji: 10

Pochodzenie: Biblioteka Narodowa, adres: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Data kolekcji: 1846

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/173/opisanie-ksieztwa-poznanskiego-1846-rok

XIX wieczne wydawnictwo p.t. "Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księdztwa Poznańskiego". Wydanie sygnowane nazwiskiem J.N. Bobrowicza, nakładem księgarni zagranicznej - Lipsk, 1846 r. Wybór stron opisujący dane dotyczące ówczesnego Powiatu Obornickiego.