Nazwa kolekcji: Przydrożne kapliczki i krzyże Ziemi Obornickiej.

Liczba obiektów w kolekcji: 193

Pochodzenie: Osoby prywatne

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 2019

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/177/przydrozne-kapliczki-i-krzyze-ziemi-obornickiej

Były i są znakiem wiary, ale przez wieki pełniły osobliwe funkcje.
Najważniejszą z nich była ochrona przed złem. Dlatego stawiano je na
rozstajach dróg, na końcu wioski, by siły nieczyste nie mogły się tam
wedrzeć. Żadna z kapliczek nie powstała przypadkowo, każda do
czegoś nawiązuje i przypomina o jakimś zdarzeniu. Kapliczki stawiane
były też przez szlachtę, klasztory i proboszczów. W czasach kiedy
kościołów było mało, stanowiły one w danej wsi miejsce kultu. Przechodzący obok świętej figury przyklękał, robił znak krzyża świętego. Mężczyzna zdejmował czapkę,
a co bardziej religijni całowali krzyż, prosząc Najwyższego
o błogosławieństwo. Krzyż czy kapliczka były od zawsze chlubą wsi,
świadczące o pobożności mieszkańców.