Nazwa kolekcji: Obornickie Zeszyty Historyczno - Kulturalne nr 7/2018

Liczba obiektów w kolekcji: 126

Pochodzenie: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 09.2017

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/183/obornickie-zeszyty-historyczno-kulturalne-nr-7-2018

Elektroniczna wersja obornickiego biuletynu pt. "Obornickie Zeszyty Historyczno - Kulturalne", nr 7.