Nazwa kolekcji: Obornickie Zeszyty Historyczno - Kulturalne nr 8/2018

Liczba obiektów w kolekcji: 127

Pochodzenie: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 12.2018

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/184/obornickie-zeszyty-historyczno-kulturalne-nr-8-2018

Elektroniczna wersja obornickiego biuletynu pt. "Obornickie Zeszyty Historyczno - Kulturalne", nr 8.