Nazwa kolekcji: Obornickie Zeszyty Historyczno - Kulturalne nr 9/2019

Liczba obiektów w kolekcji: 143

Pochodzenie: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 03.2018

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/185/obornickie-zeszyty-historyczno-kulturalne-nr-9-2019

Elektroniczna wersja obornickiego biuletynu pt. "Obornickie Zeszyty Historyczno - Kulturalne", nr 9.