Nazwa kolekcji: Biuletyn XXX lat Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji: 17

Pochodzenie: Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 09.1984

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/205/biuletyn-xxx-lat-cechu-rzemiosl-roznych-w-obornikach

Broszura wydana we wrześniu 1984 roku z okazji 30-lecia istnienia Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach. Opracowanie: Roch Roszkiewicz, zdjęcia: Antoni Rydz, Włodzimierz Janasek, słowo wstępne: Henryk Eichler.