Nazwa grupy: Towarzystwo Literackie "Poetycki Wędrowiec"

Liczba kolekcji w grupie: 5

Adres grupy kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/grupa-kolekcji/210/towarzystwo-literackie-poetycki-wedrowiec

Istniejąca przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach od września 2006 roku grupa pasjonatów i entuzjastów kultury słowa, poezji, literatury i muzyki, aktywnie wpisuje się w dorobek życia kulturalnego ziemi obornickiej. Niniejsza grupa kolekcji obrazów z życia "Poetyckiego Wędrowca" umożliwia zapoznanie się z działalnością lub wspomnienie bardzo bogatej tradycji aktywności kulturotwórczej w naszym lokalnym środowisku. Od początku działalności przez grupę przewinęło się bardzo wiele osób. Obecnie trzon personalny stanowią : Barbara Zielińska, Henryk Wojtysiak, Maria Kogut, Aleksandra Ziółkowska, Bartosz Barszcz, Czesław Karolczak, Jolanta Staniszewska, Alicja Jastrząbek.