Nazwa kolekcji: Cech Rzemiosł Różnych - album pamiątkowy nr 1

Liczba obiektów w kolekcji: 99

Pochodzenie: Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach

Właściciel: Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach

Data kolekcji: 1982-1986

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/231/cech-rzemiosl-roznych-album-pamiatkowy-nr-1

Zbiór fotograficzny - zawartość albumu nr 1, będącego częścią bogatej dokumentacji działalności Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach. Instytucja skupiająca i reprezentująca bardzo dużą grupę lokalnych małych i średnich zakładów rzemieślniczych, prywatnych przedsiębiorców z różnych branż gospodarczych w dziedzinach produkcji i usług. Niniejszy zbiór zdjęć ilustruje otwarcie sali rzemieślniczej w 1982 roku oraz obchody 30 - lecia Cechu Rzemiosł Różnych. Uroczystość odbyła się 15 września 1984 roku i obejmowała poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru, okazjonalne odznaczenia członków - osób zasłużonych, spotkanie okolicznościowe w sali domu rzemiosła. Ponadto w zbiorze znajdują się zdjęcia z późniejszych uroczystości w sali domu rzemiosła, np.: dzień kobiet, dzień seniora, itp.