Nazwa kolekcji: Pamiętnik XV Zjazdu Kół Śpiewackich w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji: 32

Pochodzenie: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 04.07.1926

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/236/pamietnik-xv-zjazdu-kol-spiewackich-w-obornikach

Broszura z zasobów archiwalnych Biblioteki Publicznej M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach, wydana z okazji XV zjazdu okręgu kół śpiewackich, który odbył się 4 lipca 1926 roku w Obornikach. Wydawnictwo ukazało się nakładem obornickiego Koła Śpiewackiego "Św. Cecylji" a wydrukowane było w drukarni Koszewski & Nawrocki w Obornikach. Zawartość to szczegółowy wykaz osób zajmujących się organizacją i obsługą zjazdu, program, teksty utworów a także krótki opis koła "Św. Cecylji" i zarys historyczny miasta Obornik. Całość przeplatana stronami reklamowymi lokalnych przedsiębiorców - mecenasów wydarzenia. Unikalne wydawnictwo dostarcza wielu ciekawych informacji o społeczeństwie i wydarzeniu kulturalnym w roku 1926. Dokument sygnowany na okładce nazwiskiem Henryk Eichler, trafił wiele lat temu do zbiorów naszej placówki dzięki przekazaniu przez P. Krystynę Eichler.