Nazwa kolekcji: Szkoła Podstawowa w Rożnowie - budowa

Liczba obiektów w kolekcji: 397

Pochodzenie: Szkoła Podstawowa w Rożnowie

Właściciel: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie

Data kolekcji: 1977-1998

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/238/szkola-podstawowa-w-roznowie-budowa

Kronikarski zbiór dokumentacji opisowej i fotograficznej opisujący powstanie nowej szkoły podstawowej w Rożnowie. Zapisy kroniki obejmują okres od przełomu lat 70/80, kiedy powstawała pilna potrzeba uzyskania nowej placówki edukacyjnej, aż do 1998 - kiedy po otwarciu nowej sali gimnastycznej, dokonano nadania imienia rożnowskiej szkole. W okresie budowy i uruchomienia nowych obiektów, dyrektorem jednostki oświatowej w Rożnowie była Stanisława Schiller. Budowa przypadała na trudny okres przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Ilustracja i opisy tego przedsięwzięcia doskonale obrazują realia organizacyjne i techniczne w jakich realizowano to zadanie. Dużo zdjęć z uroczystości otwarcia, najpierw szkoły, później sali gimnastycznej ale także obrazy z początku lat 80-ych XX w. oddają potrzebę i wagę przedsięwzięcia publicznego. Okres około 16 lat od podjęcia decyzji o budowie do uroczystego nadania imienia w 1998 roku wskazuje jak trudna była w realizacji budowa nowej szkoły w Rożnowie.