Nazwa kolekcji: Kronika Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Leśnej

Liczba obiektów w kolekcji: 292

Pochodzenie: Osoby prywatne

Właściciel: Maria Lisek

Data kolekcji: 1873-1977

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/240/kronika-szkoly-podstawowej-w-dabrowce-lesnej

Unikalna i bardzo stara kronika dawnej placówki szkolnej we wsi Dąbrówka Leśna k. Obornik.
Pierwsza część kroniki - od 1873 do 1918 roku pisana jest w języku niemieckim. W procesie przygotowania materiału udało się dokonać tłumaczenia tej części zapisu. Analiza treści kroniki umożliwia poszerzenie wiedzy o stanie oświaty i rzeczywistości wielkopolskiej wsi na przełomie XIX/XX wieku w warunkach zaboru niemieckiego (część niemieckojęzyczna) oraz w okresie międzywojennym i czasach PRL. Autorami pracy translatorskiej są : pan Horst Köhlert z Niemiec (odczytanie staroniemieckiego zapisu ręcznego), oraz pan Adam Maliński (tłumaczenia). Kronika została udostępniona przez panią Marię Lisek (nauczycielka placówki w Dąbrówce Leśnej).