Nazwa kolekcji: Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Obornikach cz. 1 1981 - 1994

Liczba obiektów w kolekcji: 80

Pochodzenie: Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 1981-1994

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/242/kronika-publicznej-biblioteki-pedagogicznej-w-obornikach-cz-1-1981-1994

Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Obornikach z lat 1981 - 1994.
Strony zawierają zapis odręczny wydarzeń z życia placówki wraz z ilustracjami zdjęciowymi i graficznymi. Celem działania placówki od początku jej istnienia jest wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, oraz działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, innych placówek oświatowych.