Nazwa kolekcji: Festiwal Chórów - 65 lat Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego

Liczba obiektów w kolekcji: 15

Pochodzenie: Osoby prywatne

Właściciel: Aldona Banik

Data kolekcji: 09.1957

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/244/festiwal-chorow-65-lat-wielkopolskiego-zwiazku-spiewaczego

Broszura wydana z okazji 65-lecia Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego, organizowanego w Poznaniu w dniach 26 - 29 września 1957 r. Wydawnictwo opisuje szczegółowo program występów, nazwy oraz nazwiska wykonawców z podziałem na miejsca i dni festiwalowe. Instytucją - głównym organizatorem było Zjednoczenie Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych, oddział w Poznaniu. Materiał udostępniony przez panią Aldonę Banik (z d. Thiel) z Obornik.