Nazwa kolekcji: Stefan Galuba - zasłużony nie tylko dla LO

Liczba obiektów w kolekcji: 56

Pochodzenie: Osoby prywatne

Właściciel: Katarzyna Galuba

Data kolekcji: 1910-1996

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/246/stefan-galuba-zasluzony-nie-tylko-dla-lo

Dokumenty i fotografie ze zbiorów rodzinnych dotyczących pana Stefana Galuby. Znany i wielce zasłużony dla Obornik a w szczególności obornickiego Liceum Ogólnokształcącego. Nauczyciel, wychowawca młodzieży i dzieci, wieloletni dyrektor obornickiego LO, pasjonat żeglarstwa. W latach 30-ch XX w. jako uczestnik formacji harcerskich tworzył z kolegami bardzo aktywną grupę obornickiej młodzieży wodniackiej. Aktywny uczestnik ruchu oporu w konspiracyjnych Szarych Szeregach. Materiały zostały udostępnione przez rodzinę (córki) pana Stefana Galuby.