Nazwa kolekcji: Chór młodzieżowy "Pro Musica"

Liczba obiektów w kolekcji: 120

Pochodzenie: Osoby prywatne

Właściciel: Jolanta Czypek

Data kolekcji: 1983-2018

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/247/chor-mlodziezowy-pro-musica

Kolekcja materiałów dokumentalnych, opisująca początek funkcjonowania i działalność chóru młodzieżowego "Pro Musica" na przełomie lat 80/90 oraz po reaktywacji. Albumowy zbiór zawiera głównie zdjęcia ilustrujące aktywność młodych śpiewaków pod opieką artystyczną i organizacyjną nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego - Pana mgr Józefa Czypka (1939-2014). Dokumentację dopełnia część opisowa, również w postaci biuletynów okazjonalnych. Materiały udostępnione przez Panią Jolantę Czypek.