Nazwa kolekcji: Harcerski dziennik z 1928 roku

Liczba obiektów w kolekcji: 15

Pochodzenie: Osoby prywatne

Właściciel: Katarzyna Galuba

Data kolekcji: 1928

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/249/harcerski-dziennik-z-1928-roku

Ręcznie zapisany notes zawierający zapisy z przebiegu wędrówki - pieszego rajdu harcerskiego. Grupa obornickich harcerzy odbyła w 1928 roku wielodniową wycieczkę do Zakopanego. W notesie znajdują się wpisy (pieczątki i podpisy) osób i instytucji potwierdzające przebycie etapów wędrówki.