Nazwa grupy: Siedziba Powiatu

Liczba kolekcji w grupie: 3

Adres grupy kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/grupa-kolekcji/259/siedziba-powiatu

Dokumentacje opisujące kwestie gospodarcze, społeczne, geograficzne obszaru powiatowego ziemi obornickiej. W grupie dokumentów zawarte są opracowania dotyczące Powiatu Oborniki w okresie powojennym a także po reformie administracyjnej i powrocie do administracji powiatowej w latach 90-tych. Zbiory udostępnione z zasobów własnych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Małeckiego w Obornikach. Dokumenty przekazane były z zasobów Rady Narodowej w Obornikach w latach ubiegłych.