Nazwa kolekcji: Opis Powiatu Obornickiego - 1949

Liczba obiektów w kolekcji: 52

Pochodzenie: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach

Właściciel: Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach

Data kolekcji: 1949

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/260/opis-powiatu-obornickiego-1949

Opracowanie opisujące Powiat Obornicki w 1949. W części ogólnej i szczegółowej znajduje się zbiór danych liczbowych i opisowych dokumentujących obraz ówczesnego Powiatu Obornickiego.