Nazwa kolekcji: Działalność konspiracyjna Szarych Szeregów w Obornikach

Liczba obiektów w kolekcji: 5

Pochodzenie: Osoby prywatne

Właściciel: Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach

Data kolekcji: 1940

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/317/dzialalnosc-konspiracyjna-szarych-szeregow-w-obornikach

Fotograficzna ilustracja aktywności konspiracyjnej młodzieży obornickiej - członków Szarych Szeregów (konspiracyjna Organizacja Harcerzy ZHP, w okresie okupacji niemieckiej). Cztery fotografie bardzo wymownie ukazują niebezpieczną pracę harcerzy. Działalność ta jest opisywana szczegółowo w relacjach byłego uczestnika struktur konspiracyjnych na terenie Obornik, pana Romana Gierki. Arkusz opisowy do zdjęć z roku 1986, sygnowany jest również przez phm.Romana Gierkę, pełniącego wówczas funkcję Przewodniczącego Komisji Historycznej przy Hufcu ZHP w Obornikach.