Nazwa kolekcji: Kronika - 35-lecie Oświaty Miasta i Gminy Oborniki

Liczba obiektów w kolekcji: 232

Pochodzenie: Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach

Właściciel: Biblioteka Publiczna M. i Gm. im. A. Małeckiego w Obornikach

Data kolekcji: 1979

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/341/kronika-35-lecie-oswiaty-miasta-i-gminy-oborniki

Kronika ilustrująca stan i funkcjonowanie placówek oświatowych w roku 1979 na terenie Gminy Oborniki. Album przygotowany z okazji 35 - lecia powstania PRL (Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej).  Obszerny przegląd fotograficzno - opisowy w urozmaiconej oprawie graficznej, dostarcza ciekawych informacji i obrazu obornickiej oświaty w latach 70-tych XX w. W kolekcji znajdujemy fotografie wcześniej nie publikowane w materiałach kronikarskich poszczególnych szkół. Materiał opracowany przez ówczesnego Inspektora Oświaty i Wychowania - Pana Mieczysława Brusta.