Nazwa kolekcji: Łazienki nad Wełną dawniej

Liczba obiektów w kolekcji: 37

Pochodzenie: Osoby prywatne

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 2012

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/57/lazienki-nad-welna-dawniej

Walorów naturalnego środowiska Obornik nie trzeba naszym mieszkańcom i wszystkim odwiedzającym zachwalać. Jednak bywa, że szybko następują pozytywne zmiany w obszarze przyrody i infrastruktury. Aby przekonać się jak zmienia się obraz otoczenia, warto spojrzeć na ilustracje z przeszłości bliższej i dalszej. Kolekcja przedstawia tereny dawnego kąpieliska nad Wełną, które od lat 40-tych XX w. funkcjonowało w Obornikach. Pod koniec lat 90-tych teren uległ degradacji, aby dopiero kilkanaście lat później odzyskać nowy wymiar aranżacji przestrzennej. Zdjęcia ilustrują teren w stanie przed rewitalizacją w roku 2012. Można zobaczyć także, wówczas nieoficjalnie eksploatowaną, drogę po zlikwidowanej linii kolejowej do Wronek. Obecnie po całkowitej przebudowie przebiega tędy nowa tzw. "mała obwodnica" - ul. Wroniecka.