Nazwa grupy: Oświata na ziemi obornickiej

Liczba kolekcji w grupie: 5

Adres grupy kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/grupa-kolekcji/65/oswiata-na-ziemi-obornickiej

W grupie znajduję się kolekcje dotyczące szkół z terenu miasta, gminy i powiatu. Kroniki szkolne, ważne wydarzenia i wydawnictwa opisujące historię odleglejszą i bliższą naszych placówek oświatowych.