Nazwa grupy: Historia OSP i wieś Uścikowo

Liczba kolekcji w grupie: 4

Adres grupy kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/grupa-kolekcji/68/historia-osp-i-wies-uscikowo

Opracowanie autorstwa Tomasza Węgrzaka, dotyczące historii i dorobku wiejskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Uścikowie, wraz z szerokim ujęciem wielu aspektów rozwoju środowiska wsi i regionu ziemi obornickiej.