Nazwa kolekcji: Obornickie Zeszyty Historyczno - Kulturalne nr 03/2017

Liczba obiektów w kolekcji: 96

Pochodzenie: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach

Właściciel: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach

Data kolekcji: 2017

Adres kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/kolekcja/94/obornickie-zeszyty-historyczno-kulturalne-nr-03-2017

Pełna zawartość trzeciego wydania biuletynu obornickiego p.t. "Obornickie Zeszyty Historyczno - Kulturalne" Praca zbiorowa. Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach. Redakcja i druk we współpracy z Gminą Oborniki reprezentowaną przez Burmistrza Obornik. Redakcja: Waldemar Górny, Krzysztof Nowacki.