Nazwa grupy: Powstanie wielkopolskie

Liczba kolekcji w grupie: 6

Adres grupy kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/grupa-kolekcji/95/powstanie-wielkopolskie

Zbiory materiałów dokumentalnych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Artefakty pochodzące z zasobów własnych Biblioteki a także pozyskane do digitalizacji ze źródeł zewnętrznych. Zbiory stanowią unikalną ilustrację lokalnej historii z okresu odzyskiwania niepodległości na terenie Wielkopolski.