Liczba obiektów w zbiorach: 9166

Roman Gierka - wybitna osobowość

14 października 2020


Pan Roman Gierka do ostatnich lat odwiedzał Bibliotekę Publiczną M. i Gm. w Obornikach, dzieląc się swoimi wspomnieniami i dokumentacją historyczną.

Urodził się 20 stycznia 1920 r. w Obornikach. Po ukończeniu nauki w Szkole Powszechnej uczył się w Szkole Wydziałowej w Obornikach oraz Gimnazjum w Poznaniu. Naukę kontynuował w Miejskiej Szkole Handlowej. W 1936 r. wstąpił do harcerstwa, był drużynowym, a potem członkiem Komendy Hufca w Obornikach. Posiadał stopień podharcmistrza. Także przed wojną był działaczem Ligi Morskiej oraz Polskiego Związku Zachodniego.

W czasie niemieckiej okupacji działał m.in.: w Pogotowiu Wojennym Harcerzy, w Tajnej Organizacji Harcerskiej a także w Szarych Szeregach przyjmując ps. „Marian”, jako komendant na powiat obornicki. Aresztowany przez Niemców 8 sierpnia 1944 r. W ramach Aktion Apfelbach przesłuchiwany przez poznańską placówkę gestapo w Domu Żołnierza, został następnie osadzony w obozie karno-śledczym w Żabikowie. 27 października 1944 r. deportowany do KL Gross-Rosen, skąd 13 listopada 1944 r. został wysłany do podobozu Hartmannsdorf. 16 lutego 1945 r. ewakuowano więźniów w 450 kilometrowym marszu śmierci do KL Buchenwald. Pan Roman Gierka w tym czasie dzięki wielkiemu chartowi ducha i wierze, wielokrotnie ocierając się o śmierć cudem jej uniknął, doczekawszy wyzwolenia przez Amerykanów 11 kwietnia 1945 r.

 

Po wojnie pracował jako dyrektor w Zakładach Przemysłu Drzewnego w Obornikach, następnie w obornickim Zakładzie Przemysłu Drobiarskiego oraz w Zjednoczeniu „Poldrob”

 w Warszawie. Również po 1945 roku pełnił społecznie funkcje m.in.: w Polskim Związku byłych Więźniów Politycznych Więzień i Obozów Koncentracyjnych, w Polskim Związku Zachodnim – oddział Oborniki, w klubie sportowym Sparta.

1 lutego 1980 roku przeszedł na emeryturę. Od tego czasu jako biegły rewident prowadził kancelarię audytorską. Ponadto Pan Roman w ostatnich latach zajmował się społecznie opracowaniami: „Harcerze Ziem Obornickich w latach II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej”, „Dokumenty Hufca Szarych Szeregów w Obornikach”, „Obornicki Obwód Armii Krajowej”, „Oborniczanie w II wojnie światowej”. Opracował szereg innych dokumentów, np. 30 biogramów więźniów z Powiatu Obornickiego, przebywających w obozie koncentracyjnym w Gross Rosen. Opracował i udostępnił dla archiwum obornickiej Biblioteki Publicznej bogate dokumentacje fotograficzne. Do końca swojego życia publikował artykuły w Zeszytach Historyczno – Literackich wydawanych przez Gminę Oborniki.

 

Pan Roman został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, kombatanckimi, regionalnymi oraz harcerskimi. W 2001 roku został mianowany przez Prezydenta RP na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oświęcimskim, Krzyżem AK, Medalem Wojska, Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami. a w 2002 roku odznaczony medalem „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”.

 

Zmarł 14 października 2020 r. Najdłużej żyjący żołnierz II wojny światowej z terenu ziemi obornickiej.

 

Wybitna osobowość, wzór patriotyzmu dla wielu pokoleń - harcerz, żeglarz, organizator ruchu oporu w Obornikach w okresie II wojny światowej.

 

Cześć Jego pamięci !

 

Wstecz

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Oborniki
Copyright © 2017  |  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Małeckiego
Logo Mykk