Liczba obiektów w zbiorach: 13150

Dr inż. Marek Szczęsny

09 grudnia 2021


Prezes Marek Szczęsny - Metalplast Oborniki Sp. z o.o.

Dnia 26 listopada 2021 r. w wieku 74 lat zmarł dr inż. Marek Szczęsny. Urodził się 6 lipca 1947 r. w Obrzycku. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach. W roku 1972 ukończył studia magisterskie na Wydziale Technologii Drewna Wyższej Szkoły Rolniczej

w Poznaniu, po czym podjął pracę jako nauczyciel akademicki na macierzystym wydziale,

w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W latach 1972-1990 pracował, prowadząc zajęcia dydaktyczne

z Ekonomiki drzewnictwa oraz Organizacji i zarządzania, a także kilku przedmiotów specjalistycznych. Był bardzo lubiany i ceniony przez studentów. Aktywnie uczestniczył

w międzynarodowej współpracy naukowej, w tym w licznych konferencjach i sympozjach,

w których twórczą aktywność wykazywał także po zakończeniu pracy w Katedrze.

Za działalność dydaktyczną został odznaczony nagrodą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Złotym Krzyżem Zasługi za całokształt osiągnięć zawodowych.

W wyniku wygranego konkursu na stanowisko szefa obornickiego Metalplastu od marca 1990 roku podjął pracę w Obornikach. W latach 1990 - 2002 pełnił funkcje: najpierw dyrektora naczelnego Kombinatu Produkcji i Montażu Lekkiej Obudowy "Metalplast" a potem prezesa firmy Metalplast Oborniki Sp.z o.o. Przedsiębiorstwo pod jego kierownictwem należało

do grupy najlepszych firm branży budowlanej w Polsce Przeprowadził w nim prywatyzację

i przyciągnął zagraniczny kapitał. Dzięki przeprowadzonym przez dr inż. Marka Szczęsnego działaniom na rzecz firmy Metalplast, osiągnęła ona pozycję lidera w Polsce. Spośród rozmaitych osiągnięć zawodowych, Pan Doktor bardzo cenił sobie wyróżnienie uzyskane

w roku 1993 w procedurze rankingowej tygodnika "Wprost", kwalifikujące Jego dokonania

do ścisłej czołówki najsprawniejszych menedżerów, funkcjonujących

w ówczesnych warunkach gospodarczych kraju. Pod jego zarządem Metalplast z sukcesem zakończył nowatorski wówczas proces prywatyzacji i restrukturyzacji. Marek Szczęsny zrealizował w firmie wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, które przekształciły Metalplast

w nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo.

W sezonie 1994/1995 Metalplast zaczął wspierać piłkarzy ręcznych Sparty Oborniki,

a następnie utworzony został nowy klub SKF Metalplast Oborniki, który przejął po Sparcie miejsce w lidze.

Pan dr inż. Marek Szczęsny był prezesem Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Metalplast Oborniki.

W latach 2001 – 2012 na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego restrukturyzował wiele przedsiębiorstw w tym m.in. PKS Koło, PKS Ostrów Wlkp. PHSR Agroma w Kaliszu.

W latach 2005 – 2007 sprywatyzował i doprowadził do dalszego rozwoju firmę Stolbud

we Włoszczowie. Później dr inż. Marek Szczęsny pełnił funkcję doradcy zarządu Metalplast Consulting sp. z o. o.

Był członkiem i aktywnym działaczem wielu organizacji gospodarczych. Posiadał szczególne zasługi w budowaniu samorządu gospodarczego w Polsce oraz w działaniach na rzecz etyki zawodowej

i rzetelności w obrocie gospodarczym. Prezydent i współzałożyciel Wielkopolskiej Izby Budownictwa. Przewodniczył WIB nieprzerwanie od 1999 roku. Od 29 września br. podjął dwunastą kadencję prezydentury w Radzie Wielkopolskiej Izby Budownictwa. Pod jego przewodnictwem WIB stała się silną organizacją, lobbującą m.in. na rzecz korzystnych

dla branży budowlanej rozwiązań prawnych.

W okresie od 1997 do 2002 r. był członkiem Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

w Warszawie i współzałożycielem sekcji aluminiowej. W latach 2000-2002 był członkiem Zarządu Europejskiego Związku Producentów Płyt Warstwowych PANAMA INTERNATIONAL w Brukseli. Od 2000 r. był współzałożycielem i prezesem Zarządu Polskiego Związku Producentów Płyt Warstwowych PAMA, a od 2001 należał do Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. W latach 2009-2012 pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Materiałów Izolacyjnych Poliuretanowych PUR i PIR "SIPUR".

W ostatnich latach zaangażował się na rzecz funkcjonowania stowarzyszenia "Rotary club"

w Szamotułach. Prowadził indywidualną działalność gospodarczą w branży hotelarsko – gastronomicznej, będąc właścicielem kompleksu wypoczynkowego „Biovilla" w Stobnicku k/Obrzycka.

 

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wielce zasłużony dla Obornik.

Cześć Jego Pamięci.

 

Tekst na podstawie materiału Wojciecha Lisa i Stanisława Proszyka

(Wydział Leśny i Technologii Drewna - UniwersytetPrzyrodniczy w Poznaniu).

 

 

Przejdź do kolekcji.

Wstecz

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Oborniki
Copyright © 2017  |  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Małeckiego
Logo Mykk