Liczba obiektów w zbiorach: 15948

Szkoła Podstawowa w Rożnowie - kronika

05 kwietnia 2022


Kronikarski zbiór dokumentacji opisowej i fotograficznej opisujący powstanie nowej szkoły podstawowej w Rożnowie. Zapisy kroniki obejmują okres od przełomu lat 70/80, kiedy powstawała pilna potrzeba uzyskania nowej placówki edukacyjnej, aż do 1998 - kiedy po otwarciu nowej sali gimnastycznej, dokonano nadania imienia rożnowskiej szkole. W okresie budowy i uruchomienia nowych obiektów, dyrektorem jednostki oświatowej w Rożnowie była Stanisława Schiller. Budowa przypadała na trudny okres przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Ilustracja i opisy tego przedsięwzięcia doskonale obrazują realia organizacyjne i techniczne w jakich realizowano to zadanie. Dużo zdjęć z uroczystości otwarcia, najpierw szkoły, później sali gimnastycznej ale także obrazy z początku lat 80-ych XX w. oddają potrzebę i wagę przedsięwzięcia publicznego. Okres około 16 lat od podjęcia decyzji o budowie do uroczystego nadania imienia w 1998 roku wskazuje jak trudna była w realizacji budowa nowej szkoły w Rożnowie.

 

 

 

Przejdź do kolekcji.

Wstecz

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Oborniki
Copyright © 2017  |  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Małeckiego
Logo Mykk