Liczba obiektów w zbiorach: 15948

Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej z lat 1981-94.

10 maja 2022


Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Obornikach. Część I - lata 1981 - 1994.
Strony zawierają zapis odręczny wydarzeń z życia placówki wraz z ilustracjami zdjęciowymi i graficznymi. Celem działania placówki od początku jej istnienia jest wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, oraz działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, innych placówek oświatowych.

 

 

 

Przejdź do kolekcji.

Wstecz

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Oborniki
Copyright © 2017  |  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Małeckiego
Logo Mykk