Liczba obiektów w zbiorach: 18048
Liczba wyników: 2
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B C

Wyszukiwarka

Filtrowanie zaawansowane
Nazwa kolekcji:
Data kolekcji:  do:
Pochodzenie:
Filtrowanie zaawansowane
Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Autor:
Pochodzenie:
ID obiektu:
Kolekcje A-Z

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Obornikach - kroniki

Nazwa grupy: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Obornikach - kroniki

Liczba kolekcji w grupie: 2

Adres grupy kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/grupa-kolekcji/241/publiczna-biblioteka-pedagogiczna-w-obornikach-kroniki

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach rozpoczęła swoją działalność w 1952 roku. Celem działania placówki od początku jej istnienia jest wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, oraz działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, innych placówek oświatowych. Oprócz gromadzenia zbiorów prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną, inspiruje i promuje edukację czytelniczą i medialną. Organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Obor...

Nazwa kolekcji:

Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Obornikach 1981 - 2000

Liczba obiektów w kolekcji:

239

Pochodzenie:

Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach

Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Obor...

Nazwa kolekcji:

Kronika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Obornikach 1952 - 1967

Liczba obiektów w kolekcji:

65

Pochodzenie:

Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach


Liczba wyników: 2
Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Oborniki
Copyright © 2017  |  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Małeckiego
Logo Mykk

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...