Nazwa grupy: Kroniki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Obornikach

Liczba kolekcji w grupie: 2

Adres grupy kolekcji: https://rzeki-czasu.pl/grupa-kolekcji/241/kroniki-publicznej-biblioteki-pedagogicznej-w-obornikach

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach rozpoczęła swoją działalność w 1952 roku. Celem działania placówki od początku jej istnienia jest wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, oraz działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, innych placówek oświatowych. Oprócz gromadzenia zbiorów prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną, inspiruje i promuje edukację czytelniczą i medialną. Organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.